23/04/2017 | 09:11

Tầm nhìn, sứ mạng Trường Đại học Bách khoa TP HCM

Trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học –  chuyển giao công nghệ hàng đầu tại Việt Nam, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài, phục vụ hiệu quả sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

1.  Tầm nhìn

Trở thành một trong các trường hàng đầu của cả nước theo định hướng nghiên cứu, ngang tầm các trường đại học tiên tiến ở Châu Á trong:
    − Môi trường làm việc, học tập và nghiên cứu
    − Chương trình và chất lượng đào tạo.
    − Hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ (NCKH-CGCN).

2.  Sứ mạng

     Trường ĐHBK là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học –  chuyển giao công nghệ hàng đầu tại Việt Nam. Trường cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài, phục vụ hiệu quả sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

3.  Mục tiêu chiến lược

     Tạo ra bước phát triển đáng kể về giá trị và đóng góp cho xã hội thông qua các hoạt động giáo dục đào tạo chất lượng cao, NCKH –  CGCN, hợp tác quốc tế trong môi trường sáng tạo và chuyên nghiệp.

4.  Định hướng chiến lược

     Xuất phát từ sứ mạng, mục tiêu của Trường ĐHBK giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến 2020, trên cơ sở phân tích cơ hội, thách thức, điểm mạnh, điểm yếu, Trường đề ra những định hướng chiến lược sau: 

a/ Mở rộng có chọn lọc các hệ/ngành/chương trình đào tạo sau đại học, liên kết quốc tế.

b/ Đa dạng hóa các phương thức hoạt động đào tạo, NCKH-CGCN, tài chính...

c/ Củng cố và nâng cao chất lượng đào tạo. 

d/ Nâng cao hiệu quả - chi phí của các hoạt động quản lý, đào tạo, NCKH-CGCN.

e/ Chọn lọc và phát triển một số ngành mũi nhọn. 

f/ Tận dụng sức mạnh hệ thống của ĐHQG-HCM và phối hợp với các đơn vị thành viên khác trong quy hoạch và phát triển trường. Tích cực tham gia các chương trình trọng điểm của Bộ Giáo dục & Đào tạo, hợp tác chặt chẽ với khối trường ĐH Kỹ thuật cả nước. 

Khảo sát ý kiến khách hàng

Theo bạn, Việt Nam nên học mô hình giáo dục của nước nào?

Mỹ
Trung Quốc
Singapore
Nga
Không nước nào

Mã xác thực