Tại sao tôi phải đăng nhập tài khoản thì mới xem được chi tiết khóa học – tin tuyển sinh?

Câu hỏi thường gặp  /  Tìm kiếm khóa học – tin tuyển sinh

Tìm kiếm khóa học – tin tuyển sinh

Khi click  vào  một khóa học - tin tuyển sinh bất kỳ tại cửa sổ kết quả tìm kiếm khóa học, nếu chưa đăng nhập hoặc chưa có tài khoản thành viên thí sinh, bạn sẽ chỉ xem được thông tin tổng quan về khóa học - tin tuyển sinh đó. 

  Thông tin tổng quan khóa học tin tuyển sinh

Chỉ sau khi bạn đăng nhập  tài khoản thành viên,  toàn bộ  Thông tin chi tiết Khóa học - Tin tuyển sinh cũng như Thông tin về Nhà tuyển sinh/Nhà đào tạo mới được hiển thị.

Thông tin chi tiết khóa học - tin tuyển sinh