Nếu tôi quan tâm một khóa học hay tin tuyển sinh và muốn lưu lại để xem sau thì làm thế nào?

Câu hỏi thường gặp  /  Tìm kiếm khóa học – tin tuyển sinh

Tìm kiếm khóa học – tin tuyển sinh

Nếu bạn quan tâm đến một khóa học - tin tuyển sinh và bạn muốn lưu khóa học - tin tuyển sinh đó để lúc khác xem lại, thì hãy làm theo các bước sau:

Bước 1: Tại trang thông tin khóa học bạn muốn lưu, click vào biểu tượng "Thích tin đăng này" hoặc  "Lưu tin đăng này" ở phía bên tay phải (Xem hình bên dưới). Hệ thống sẽ báo rằng bạn đã lưu tin đăng này.

Bước 2: Bạn vào mục "Quản lý khóa học và tin tuyển sinh" tại tài khoản cá nhân của mình để xem lại khóa học mà bạn đã lưu. 

Tại đây bạn có thể xem lại tất cả khóa học mà mình đã thích hoặc lưu.