Có thể lọc nhiều điều kiện khi tìm kiếm khóa học – tin tuyển sinh được không?

Câu hỏi thường gặp  /  Tìm kiếm khóa học – tin tuyển sinh

Tìm kiếm khóa học – tin tuyển sinh

Câu trả lời là có. Để lọc nhiều điều kiện khi tìm kiếm khóa học bạn hãy sử dụng tính năng "Tìm kiếm nâng cao" tại website ketnoigiaoduc.

Click vào "Tìm kiếm nâng cao". Tại màn hình sẽ hiển thị như sau:

Tại đây, bạn có thể lọc nhiều điều kiện để tìm khóa học - tin tuyển sinh phù hợp. 

Hoặc tại Trang Kết quả tìm kiếm khóa học - tin tuyển sinh, bạn click chọn thêm tiêu chí tìm kiểm ở phần "Lọc theo điều kiện" nằm ở lề trái của Trang.

Lọc theo điều kiện tìm kiếm khóa học - tin tuyển sinh