Tìm kiếm khóa học - tin đăng tuyển sinh có ưu đãi giảm giá như thế nào?

Câu hỏi thường gặp  /  Tìm kiếm khóa học – tin tuyển sinh

Tìm kiếm khóa học – tin tuyển sinh

Trên Sàn tuyển sinh KETNOIGIAODUC luôn  đăng  rất nhiều khóa học hay tin tuyển sinh có  chế độ ưu đãi giảm giá cho thí sinh/học viên.  Bạn nên tích cực  ưu tiên tìm kiếm và so sánh những  khóa học hay tin tuyển sinh như vậy trước khi quyết định tư vấn tuyển sinh và đăt chỗ nhập học.
- Để thực hiện việc này, tại trang chủ dành cho thí sinh/học viên, bạn Click vào menu “Ưu đãi - Giảm giá đặc biệt” ở góc trên bên tay trái để mở Trang Chủ Ưu đãi - Giảm giá. 

Trang Ưu đãi Giảm giá đặc biệt

 

- Tại  ô Tìm kiếm các hình thức ưu đãu giảm giá, bạn có thể ìm kiếm tất  lựa chọn  từng hình thức ưu đãi giảm giá khác nhau  gồm:
+/ "Theo hình thức giảm học phí",
+/  "Theo tỷ lệ giảm % học phí",
+/  "Học bổng/Tặng phẩm"   và đặc biệt
+/ "Voụcher riêng cho KNGD":  Xem giải thích chi tiết về ý nghĩa của hình thức ưu đãii này tại "
Voucher riêng cho thành viên KNGD là gì, tìm tin đăng tuyển sinh có Voucher này như thế nào?"

- Chọn một hỉnh thức ưu đãi giảm giá, thí dụ "Theo hình thức giảm % học phí"  và click tim kiếm. Sẽ xuất hiện  trang kết quả tìm kiếm hiện thị tất cả các tin đăng có chế độ ưu đãi giảm giá theo hình thức này. như dưới đây:

Kết quả tìm kiếm tin đăng ưu đãi giảm giá


- Bạn click chọn xem chi tiết từng tin đăng để so sánh và quyết định lựa chọn tư vấn nhập học.

- Ngoài ra, tại Trang chủ  Ưu đãi - Giảm giá  cung hiển thị  những khóa học hay tin tuyển sinh ưu đãi nổi bật sẽ được tại khung "Top khóa học và tin tuyển sinh ưu đãi giảm giá" cho bạn lựa chọn.

 

*Có một cách khác tìm kiếm các tin đăng có chế độ ưu đãi giảm giá như trình bày dưới đây.

- Trước hết bạn tiến hành tìm kiếm  tất cả các tin đăng tuyển sinh tại trang "Tìm khóa học và Tim tuyển sinh" như bình thưởng (Xem hướng dẫn chi tiết  tại mục "Tìm kiếm khóa học và tin tuyển sinh mong muốn thì thao tác thế nào?"). 
Khi đó sẽ xuất hiện trang kết quả tìm kiếm tất cả các khóa học - tin tuyển sinh đang đăng trên KETNOIGIAODUC.

Trang kết quả tìm kiếm tin đăng - Lọc theo điều kiện ưu đãi

 

- Bạn có thể Lọc theo điều kiện  ở lề trái của trang để tìm kiếm các khóa học - tin tuyển sinh có chế độ ưu đãi giảm giá bất kỳ. Thí dụ, lọc theo điều kiện "Voucher riêng cho thành viên KNGD". Khi đó sẽ ra kết quả tìm kiếm các tin đăng theo điều kiện lọc nay.

Kết quả tìm kiếm tin đăng có Voucher dành cho KNGD


 

>> Xem Video Clip "Hướng dẫn thí sinh tìm tin đăng có Voucher nhập học"
>> Xem Video Clip"Hướng dẫn thí sinh tìm tin đăng có Sao khuyến khích nhập học"
 

Tìm hiểu thêm "Voucher riêng cho thành viên KNGD là gì, tìm tin đăng tuyển sinh có Voucher này như thế nào?"