Nếu tôi muốn được đề nghị tư vấn một khóa học hay tin tuyển sinh thì thực hiện thế nào?

Câu hỏi thường gặp  /  Tìm kiếm khóa học – tin tuyển sinh

Tìm kiếm khóa học – tin tuyển sinh

Sau khi đã tìm được khóa học hay tin tuyển sinh mong muốn, nếu muốn gửi đề nghị tư vấn tới  Nhà tuyển sinh/ Nhà đào tạo, bạn thao tác như sau:

Bước 1: Đăng nhập tài khoản thí sinh của bạn (nếu chưa đăng nhập)

Bước 2: Tại khóa học hay tin tuyển sinh bạn muốn được tư vấn, click vào ô "Đề nghị tư vấn ngay"

Khi đó, hệ thống sẽ hiện ra các nội dung để đề nghị tư vấn:

Bạn cập nhật thông tin cá nhân, chọn "Lĩnh vực - Ngành nghề đề nghị tư vấn", chọn tiếp "Cấp học - Trình độ đề nghị tư vấn"  và điền nội dung muốn đề nghị tư vấn để nhà tuyển sinh/nhà đào tạo có thể tư vấn chính xác nhất. Sau đó click "Gửi đề nghị" : Hệ thống sẽ  hiện thông báo gửi đề nghị tư vấn thành công đến Nhà tuyển sinh / Nhà đào tạo như hình dưới đây.