Sao khuyến khích nhập học là gì, tại sao khóa học - tin tuyển sinh có nhiều Sao khuyến khích nhập học lại hấp dẫn thí sinh?

Câu hỏi thường gặp  /  Khuyến khích nhập học**

Khuyến khích nhập học**

Sao khuyến khích nhập học (KKNH) có mặt trong một tin đăng tuyên sinh trực tuyến chỉ ra rằng tin đăng đó đang  có chế độ Khuyến khích nhập học. Tin đăng càng có nhiều Sao KKNH thì mức khuyến khích nhập học của tin đăng đó càng cao, càng hấp dẫn đối với thí sinh đăng ký nhập học tin đăng đó, bởi họ sẽ có cơ hội được nhận càng nhiều điểm thưởng nhập học. Số lượng Sao KKNH hiện thi trong tin đăng sẽ tương ứng với mức KKNH của tin đăng đó. Thí dụ, tin đăng có 1 Sao KKNH sẽ tương ứng với mức KKNH M1 và thí sinh khi nhập học sẽ có cơ hội nhận được 30 điểm thưởng nhập học, tin đăng có 2 Sao KKNH sẽ tương ứng với mức KKNH M2  và số điểm thưởng nhập học tương ứng là  60 điểm thưởng nhập học , vv. Xem thí dụ dưới đây:

Tin đăng có mức KKNH M3 tức 3 Sao KKNH

Trong trường hợp, chế độ Khuyến khích nhập học của tin đăng bị hết hiệu lực, khi đó các Sao KKNH sẽ bị mờ đi. Thí sinh khi nhập học tin đăng như vậy sẽ chỉ nhận được số điểm thưởng nhập học tối thiểu đối tương tự như đối với tin đăng không có chế độ khuyến khích nhập học (tức 20 điểm). 

Thí sinh muốn  tim kiếm các tin đăng có Sao khuyến khích nhập học xem hướng dẫn  TẠI ĐÂY.
Xem  hướng dẫn thủ tục  xác nhận nhập học và  nhận điểm thưởng nhập học  TẠI ĐÂY.