Thủ tục khiếu nại khi bị Nhà tuyển sinh từ chối xác nhận được thực hiện thế nào?

Câu hỏi thường gặp  /  Khuyến khích nhập học**

Khuyến khích nhập học**

Sau khi gửi đề nghị xác nhận nhập học nhưng bị Nhà tuyển sinh từ chối xác nhận nhập học (không công nhận đã nhập học), thí sinh có thể thực hiện các thủ tục khiếu nại theo quy trình sau:
1. Thí sinh kiểm tra tình trạng xác nhận nhập học của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản của mình và truy cập trang "Quản lý Khóa học - tin tuyển sinh > Khóa học - tin tuyển sinh nhập học"

Nhà tuyển sinh từ chối xác nhận nhập học


2. Trường hợp bị Nhà tuyến sinh "Từ chối xác nhận nhập học" nhưng thí sinh chắc chắn rằng mình đã hoàn thành thủ tục nhập học và đã đóng đầy đủ phi nhập học theo quy định, thí sinh có thể nhập nút "Khiếu nại" để gửi trực tuyến việc khiếu nại đến Nhà tuyển sinh.
Lưu ý: Việc khiếu nại phái được thực hiện trong "Thời hạn cho phép khiếu nại" quy định.
3. Khi đó sẽ hiện cửa sổ "Gửi thông tin khiếu nại"

Gửi thông tin khiếu nại


Thí sinh điền nội dung khiếu nại và nên gửi kèm theo bất kỳ chứng từ nào (thí dụ: Bản copy Phiếu thu tiền học phí nhập học) chứng tỏ là mình đã hoàn thành thủ tục nhập học.
Khi thí sinh click nút "Gửi", khiếu nại sẽ được gửi trực tuyến đến Nhà tuyển sinh. Nhà tuyển sinh sẽ có 'Thời hạn trả lời khiếu nại" là 5 ngày để xem xét khiếu nại của thí sinh, họ có thể sẽ 'Tái xác nhận nhập học" nếu thấy khiếu nại của thí sinh là chính đáng.
Sau "Thời hạn trả lời khiếu nại", nếu Nhà tuyển sinh không công nhận tình trạng nhập học của thí sinh hoặc không phản hồi, Ban quản trị KETNOIGIAODUC sẽ tự xem xét tình trạng nhập học của thí sinh và toàn quyền đưa ra quyết định cuối cùng.