Tôi được tặng bao nhiêu điểm thưởng sau khi đã nhập học thành công một khóa học?

Câu hỏi thường gặp  /  Khuyến khích nhập học**

Khuyến khích nhập học**

Khi nhập học thành công một khóa học hay một tin đăng tuyển sinh bất kỳ và được Nhà tuyển sinh xác nhận đã nhập học, thí sinh  sẽ nhận được  một số điểm thưởng (gọi là Điểm thưởng khuyến khích nhập học hay gọi gọn hơn là Điểm thưởng nhập học)  nhất đinh.  Số điểm thưởng nhập học  được tặng cụ thể sẽ tùy thuộc vào Mức Khuyến khích nhập học (KKNH), hay Số Sao Khuyến khích nhập học của tin đăng hay khóa học đó. Thí dụ, Tin đăng có  mức KKNH M1 (1 Sao KKNH), bạn sẽ được nhận 30 điểm thưởng, M2 (2 Sao KKNH) được nhận 60 điểm, M3 (3 Sao) được nhận 90 điểm, M4 (4 Sao) - 120 điểm, M5 (5 Sao) - 150 điểm, vv. Thậm chí tin đăng không có chế độ Khuyến khích nhập học (tức không có bất kỳ Sao KKNH nào) hay  chế đô Khuyến khích nhập học của tin đăng đã hết hiệu lực, bạn vẫn nhận được tối thiểu là 20 điểm thưởng nhập học.
Muốn biết cụ thể số điểm thưởng nhập học tối đa có thể nhận được là bao nhiêu, bạn có thể xem thông tin chi tiết của tin đăng đó.

Thông tin chi tiết tin đăng có mức KKNH M3

Tin đăng trên có mức Khuyến khích nhập M3 (3 Sao) và số điểm nhập học tối đa là 90 điểm.

Hiển nhiên, bạn nhập học  một khóa học hay tin tuyển sinh có càng nhiều Sao KKNH thì càng có cơ hội nhận được càng nhiều điêm thưởng nhập học.  Tặng Điểm thưởng Khuyến khích nhập học là một trong những ưu đãi đặc biệt thuộc Chương trình Điểm thưởng thành viên dành cho thí sinh nổi tiếng của KETNOIGIAODUC.

 

Click Xem Hướng dẫn tim kiếm tin đăng có Sao khuyến khích nhập học
Click Xem Hướng dẫn thủ tục xác nhận nhập học để nhận điểm thưởng nhập học.
Click xem Thông tin liên quan đên Chương trình điểm thưởng thành viên