Để sử dụng hiệu quả dịch vụ banner Nhà đào tạo hàng đầu thì cần thực hiện như thế nào?

Hỏi đáp  /  Quảng cáo banner

Quảng cáo banner

Dịch vụ banner Nhà đào tạo hàng đầu - Trang chủ chính có một tính năng đặc biệt so với các dịch vụ quảng cáo banner thông thường khác. Đó là khả năng tạo được một Trang web Nhà đào tạo Nhà đào tạo hàng đấu dành riêng cho tài khoản Nhà tuyển sinh/Nhà đào tạo  trong đó cho phép đưa các thông tin giới thiệu quảng bá riêng và  tổng hợp tất cả các tin đăng của tài khoản Nhà tuyển sinh/Nhà đào tạo mà đang hiển thị trên website KETNOIGIAODUC.VN. Do vậy, để phát huy tối đa hiệu quả của dịch vụ này, bạn cần lựa chọn "Link đến trang riêng Nhà đào tạo hàng đầu" và  phải tạo Trang web dành riêng Nhà đào tạo hàng đầu này.

Thiết lập chế độ banner Nhà đào tạo hàng đầu

 

Ở phần giới thiệu Nhà đào tạo hàng đầu, bạn cần đưa lên các hình ảnh và nội dung giới thiệu quảng bá đơn vị của bạn một cách hấp dẫn, ấn tượng và chuyên nghiệp.

Một Trang riêng Nhà đào tạo hàng đầusẽ có nội dung và bố cục  như  Tại đây