Thực hiện quảng cáo banner như thế nào?

Hỏi đáp  /  Quảng cáo banner

Quảng cáo banner

Thực hiện quảng cáo banner bạn làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Tại tài khoản NTS/NĐT của mình, bạn chọn "Quản lý đơn hàng"

Bước 2:  Tiếp theo chọn "Quản lý Đơn hàng có dịch vụ chưa sử dụng và còn hạn > Quảng cáo banner", thông tin các gói dịch vụ quảng cáo banner của bạn sẽ hiện ra.

Bước 3: Click "Bắt đầu sử dụng"  đối với dịch vụ quảng cáo banner có vị trí đặt quàng cáo  tương ứng nhu cầu sử dụng của bạn.

Bước 4: Hệ thống sẽ hiển thị form thiết lập chế độ dịch vụ đăng quảng cáo banner.

Bạn điền đầy đủ thông tin cần thiết như hình ảnh banner (kích thước ảnh phải đúng quy định), chọn "Link đến khóa học tin tuyển sinh của Ketnoigiaoduc" hoặc "Link đến một địa chỉ URL khác". 

Sau khi hoàn tất form đăng banner bạn click chọn "Gửi kích hoạt" để yêu cầu sử dụng dịch vụ

Bước 5: Sau khi gửi kích hoạt, hệ thống sẽ hiện lên thông báo để hỏi lại bạn xem có chắc chắn muốn sử dụng gói dịch vụ đăng banner đó không.

- Nếu bạn không muốn sử dụng dịch vụ này nữa thì chọn "Không"

- Nếu bạn chắc chắn muốn sử dụng dịch vụ thì chọn nút "Đồng ý", hệ thống sẽ duyệt yêu cầu của bạn trong vòng 24h. 

 

>> Xem Video Clip "Hướng dẫn sử dụng dịch vụ đăng quảng cáo banner"