Banner quảng cáo sau khi đăng trực tuyến có thể chỉnh sửa được không?

Hỏi đáp  /  Quảng cáo banner

Quảng cáo banner

Bạn hoàn toàn có thể thay thế banner hay thay đường link của banner sau khi banbẻ quảng cáo đã được hiển thị trực tuyến.

Để làm việc chỉnh sửa này, bạn thực hiện như sau:

- Đăng nhập tài khoản và truy cập  danh mục "Báo cáo dịch vụ > Quảng cáo banner"

Danh mục Báo cáo dịch vụ - Quảng cáo banner

-  Sau khi click 'Quảng cáo banner" sẽ xuất hiện trang "Danh sách các gói dịch vụ quảng cáo banner đã sử dụng".

Danh sách các gói dịch vụ quảng cáo banner đã sử dụng

- Bạn chọn vị trí quảng cáo banner muốn chỉnh sửa và click thao tác "Sửa". Khi đó sẽ xuất hiện cửa sổ "Chỉnh sửa chế độ đăng quảng cáo banner" như dưới đây:

Chỉnh sửa quảng cáo banner

Ở cửa sổ này, bạn có thể thay đổi banner  hoặc thay đổi "Link đến khóa học tin tuyển sinh của kết nối giao dục" hay chuyển đến "Link đến URL khác".