Hình ảnh sử dụng cho quảng cáo banner phải đáp ứng các yêu cầu gì?

Hỏi đáp  /  Quảng cáo banner

Quảng cáo banner

Hình ảnh sử dụng cho dịch vụ quảng cáo banner phải đáp ứng các yêu cầu sau:

- Đúng kích thước yêu cầu của vị trí đặt banner;

- Nội dung hình ảnh phải đúng quy định pháp luật của Việt Nam,

- Dung lượng của ảnh phải không được vượt quá 1Mb.

- Ảnh phải thuộc một trong các định dạng quy định: JPG, PNG, GIF hoặc  PDF.

- Chất lượng ảnh rõ nét, chuyên nghiệp

Những banner không đặt tiêu chuẩn trên sẽ không được duyệt đăng hoặc bị không cho hiển thị.