Tôi muốn đăng ký tài khoản thí sinh bằng Google+ thì làm thế nào?

Câu hỏi thường gặp  /  Đăng ký tài khoản thí sinh

Đăng ký tài khoản thí sinh

Thí sinh có thể đăng ký nhanh bằng tài khoản Google+ có sẵn theo hướng dẫn dưới đây!

Bước 1: Chọn biểu tượng "Đăng ký bằng Google+"

Bước 2: Điền địa chỉ Email của bạn

Chỉ cần điền như vậy là bạn đã hoàn tất bước cơ bản đăng ký tài khoản tại ketnoigiaoduc.vn. Sau đó, bạn làm tiếp các bước hoàn thiện hồ sơ thí sinh của mình theo yêu cầu tưởng tự như bài hướng dẫn đăng ký tài khoản bằng email