Dùng tài khoản Facebook để đăng ký thành viên thí sinh có được không?

Câu hỏi thường gặp  /  Đăng ký tài khoản thí sinh

Đăng ký tài khoản thí sinh

Bạn hoàn toàn có thể đăng ký tài khoản ketnoigiaoduc.vn bằng tài khoản Facebook có sẵn!

Bước 1: Chọn biểu tượng "đăng ký bằng Facebook"

Bước 2: Sau khi Click vào “Đăng ký bằng Facebook”, màn hình của bạn sẽ hiện ra như sau:

- Nhập địa chỉ Email hoặc số điện thoại và mật khẩu đã đăng ký Facebook => Click “Đăng nhập” để sử dụng tài khoản này.

- Nếu chưa có tài khoản Facebook hoặc muốn tạo tài khoản mới, Click “Tạo tài khoản mới” và làm theo hướng dẫn.

- Click “ Quên tài khoản” để lấy lại tài khoản.

- Click “ Lúc khác” để quay về trang chủ website.

 

Click để xem Video clip Hướng dẫn đăng ký tài khoản thành viên thí sinh bằng Facebook của Sàn giao dịch tuyển sinh điện tử Ketnoigiaoduc.vn