Tôi muốn đăng ký tài khoản thí sinh bằng email thì làm thế nào?

Câu hỏi thường gặp  /  Đăng ký tài khoản thí sinh

Đăng ký tài khoản thí sinh

Đăng ký tài khoản thành viên thí sinh bằng e-mail là hình thức đăng ký phổ biến và chuẩn mực nhất.

Để đăng ký tài khoản thí sinh, đầu tiên bạn truy cập vào website: https://ketnoigiaoduc.vn/ , chọn mục "Đăng ký" như hình dưới: 

Sau khi Click vào đăng ký. Màn hình sẽ hiển thị như sau:

Và bạn thực hiện đăng ký tài khoản bằng Email theo các bước dưới đây: 

        Đăng ký bước 1:

- Email: Nhập địa chỉ Email 

   + Lưu ý: Hiện tại Hệ thống chỉ chấp nhận các email của Gmail, Outlook và iCloud, không chấp nhận các email của Nhà cung cấp khác. Bạn do vậy phải tạo các email thuộc các Nhà cung cấp cho phép để đăng ký tài khoản thành viên.
   + Nếu nhập địa chỉ Email không đúng định dạng. Hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Email không đúng định dạng”.

   + Không nhập Email => Hệ thống hiển thị thông báo “Hãy nhập Email”

   + Nhập địa chỉ Email đã tồn tại trong hệ thống => Hệ thống hiển thị thông báo “Email này đã tồn tại. Bạn sử dụng Email khác”.

   + Nhập địa chỉ Email đúng định dạng và chưa có trong hệ thống => Hệ thống hiển thị thông báo “Email này được chấp nhận”

- Mật khẩu: Nhập mật khẩu cho tài khoản của bạn ( Lưu ý: Mật khẩu phải từ 6 đến 22 ký tự).

- Nhập lại mật khẩu: Nhập lại mật khẩu đúng. Nếu nhập sai, hệ thống hiển thị thông báo “Password bạn nhập không khớp”.

- Họ và tên đệm: Nhập họ và tên của bạn ( Nếu để trống, hệ thống sẽ hiển thị thông báo và không cho bạn nhập các trường tiếp theo)

- Giới tính: Chọn giới tính của bạn.

- Mã bảo mật: Nhập mã bảo mật

   + Nhập sai mã => Hệ thống hiển thị thông báo Bạn nhập sai mã bảo mật”.

   + Click vào “Xem mã khác” để lấy mã mới.

- Nhận Email bản tin ketnoigiaoduc.vn:

   + Click vào đây để nhận thông tin của website được gửi tự động vào Email của bạn.

   + Bỏ tích chọn nếu bạn không muốn nhận Thông báo từ website. 

- Điền đầy đủ các trường và Click“Đăng ký”. Hệ thống hiển thị thông báo như sau:

               + Click “Đóng” để đóng thông báo lại.

- Sau khi đăng ký thành công, hệ thống sẽ gửi mail về Mail bạn đã đăng ký tài khoản với nội dung như sau :

- Click “ Link active” để kích hoạt tài khoản của bạn

- Click “ OK” để đóng thông báo lại và thực hiện đăng ký bước 2:

CHÚ Ý:Nếu bạn không thấy email kích hoạt tài khoản của hệ thống trong hộp thư chính của bạn, bạn cần kiểm tra cẩn thận hòm thư Rác (Spam) hoặc hộp thư Quảng cáo (Promotion) vì có thể email hệ thống bị chuyển đến các hòm thư đó.
 

Đăng ký bước 2:

           Tại đây bạn tiếp tục các thông tin cần thiết cho việc Đăng ký tài khoản Thí sinh:

- Lĩnh vực - Ngành nghề muốn học: Click vào đây để chọn Lĩnh vực – ngành nghề muốn học ( Lưu ý: Chỉ chọn tối đa 5 lĩnh vực, hệ thống không cho phép chọn nhiều hơn 5)

- Cấp học – Trình độ muốn học: Click vào đây để chọn Cấp học – Trình độ muốn học ( Lưu ý: Chỉ chọn tối đa 3 cấp học, hệ thống không cho phép chọn nhiều hơn 3)

- Ghi chú: Phần này không bắt buộc phải nhập. Bạn có thể nhập hoặc bỏ qua.

- Địa điểm muốn học: Click vào đây để chọn địa điểm mà bạn muốn học (Lưu ý: Chỉ chọn tối đa 3 địa điểm, hệ thống không cho phép chọn nhiều hơn 3 địa điểm).

- Click “ Tiếp tục” để hoàn thành đăng ký bước 2.

Đăng ký Bước 3:

- Điện thoại: Nhập số điện thoại của bạn

- Năm sinh: Chọn năm sinh của bạn

   + Lưu ý: Nếu thí sinh từ 12 tuổi trở xuống thì bạn phải nhập thêm Trường “ Họ và tên” và “Điện thoại liên hệ” của Phụ huynh/ Người bảo trợ.

- Địa chỉ hiện tại: Chọn địa chỉ của bạn

- Trình độ văn hóa: Chọn trình độ văn hóa cao nhất của bạn

- Tình trạng học tập hiện nay: Chọn tình trạng học tập hiện nay của bạn

- Năm dự kiến tốt nghiệp: Chọn năm dự kiến tốt nghiệp. Trường này không bắt buộc, bạn có thể bỏ qua.

- Ghi chú: Nhập ghi chú nếu bạn muốn. Trường này không bắt buộc nhập.

- Facebook: Bạn có thể nhập hoặc bỏ qua.

- Click “ Quay lại” để trở về đăng ký bước 2.

- Click “ Hoàn tất” để tiếp tục các bước tiếp theo:

- Click “ Có, thật thú vị”: Hệ thống sẽ link đến trang Chương trình khuyến mại:https://ketnoigiaoduc.vn/chuong-trinh-khuyen-mai-thi-sinh-km14.html

- Click “Không, để khi khác”: Hệ thống sẽ link trở lại trang chủ website.

 

>> Xem Video Clip "Hướng dẫn đăng ký tài khoản thí sinh"