Tôi có thể thay đổi mật khẩu đăng nhập được không?

Câu hỏi thường gặp  /  Quản lý tài khoản và nguyện vọng tuyển sinh

Quản lý tài khoản và nguyện vọng tuyển sinh

Bạn hoàn toàn có thể thay đổi mật khẩu tài khoản của mình với những thao tác đơn giản sau:

Bước 1: click vào mục "Quản lý tài khoản và thông tin cá nhân"

Bước 2: Kéo xuống mục "Đổi mật khẩu

 

- Nhập mật khẩu hiện tại: Nhập đúng mật khẩu hiện tại

- Nhập mật khẩu mới: Nhập mật khẩu mới của bạn.

- Xác nhận mật khẩu mới: Nhập lại mật khẩu mới lần nữa

Click “Lưu thay đổi”: Hệ thống hiển thị thông báo “Bạn đã thay đổi mật khẩu thành công”

Click “Hủy thay đổi” : Hệ thống sẽ không cập nhật những gì bạn vừa thay đổi.

Trưởng hợp bạn nhập sai mật khẩu cũ thì khi click “Lưu thay đổi”, hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Mật khẩu cũ chưa chính xác”.