Bổ sung cập nhập kịp thời đầy đủ thông tin tài khoản có lợi ích gì?

Câu hỏi thường gặp  /  Quản lý tài khoản và nguyện vọng tuyển sinh

Quản lý tài khoản và nguyện vọng tuyển sinh

Trong quá trình sử dụng Sàn tuyển sinh trực tuyến KETNOIGIAODUC.VN , bạn phải luôn bổ sung cập nhật các thông tin cá nhân cũng như nguyện vọng học của mình một cách kịp thời đầy đủ và chính xác. Điều  này mang lại cho bạn những lợi ích sau:

1. Khi bạn có đầy đủ chính xác thông tin tài khoản, bạn sẽ được hưởng đầy đủ quyển lợi thành viên và sử dụng tối đa những tiện ích dành cho thí sinh như:  Được tham gia Chương trình Điểm thưởng thành viên và các chương trình ưu đãi khuyến mại dành riêng cho thành viên,  được hệ thống tự động tìm kiếm và gửi gợi ý khóa học phù hợp với  nguyện vọng tuyển sinh, được truy cập đầy đủ các thông tin khóa học , tin tuyển sinh, vvn trên hệ thống.

2. Các nhà tuyển sinh, nhà đào tạo có thể căn cứ thông tin tài khoản của bạn để chủ động tư vấn tuyển sinh trực tiếp hay mời bạn tham gia những khóa học phù hợp với tiêu chí tuyển sinh của họ.

3. Được Sàn tuyển sinh trực tuyến KETNOIGIAODUC bảo vệ quyền lợi hợp pháp trong quá trình giao dịch theo quy định liên quan.