Tại sao tôi đăng ký nhận Thông báo khóa học nhưng không nhận được hoặc nhận được rất ít khóa học phù hợp?

Câu hỏi thường gặp  /  Nhận thông báo khóa học phù hợp

Nhận thông báo khóa học phù hợp

Nếu bạn không nhận được email thông báo hoặc ít khi nhận được thông báo tin đăng thì rất có thể là không có hoặc có ít  tin đăng mới trên website ketnoigiaoduc.vn đáp ứng các tiêu chí tìm kiếm của bạn đã cấu hình trong form Thông báo. Việc chọn quá nhiều tiêu chí sẽ làm hạn chế số lượng khóa học mà hệ thống tự động gửi đến cho bạn.

Vì vậy nếu muốn nhận được nhiều thông báo tin đăng mới, bạn có thể điều chỉnh lại các tiêu chí tìm kiếm trong form Thông báo.  

Đặt "Tần xuất nhận email" cũng ảnh hưởng đến số lượng thông báo bạn nhận mỗi lần.