Làm thế nào để chỉnh sửa hay ngừng nhận Thông báo khóa học?

Câu hỏi thường gặp  /  Nhận thông báo khóa học phù hợp

Nhận thông báo khóa học phù hợp

Để chỉnh sửa tiêu chí tìm kiếm của Thông Báo Khóa Học, bạn làm như sau:

  • Bước 1: Nhấp vào biểu tượng tên bạn ở góc trên bên phải website, chọn Quản lý thông báo

  • Bước 2:TrongQuản lý thông báochọnDanh sách thông báo khóa học - tin tuyển sinh.Sau đó chọnSửahoặcXóathông báo khóa học cũ của bạn.


 

Bạn cũng có thể chỉnh sửa "Tần xuất nhận email" thông báo khi chọn thay đổi chế độ nhận "Hàng ngày", "Hàng tuần" hay "Không nhận".