Làm thế nào để đăng ký nhận Thông báo khóa học phù hợp?

Câu hỏi thường gặp  /  Nhận thông báo khóa học phù hợp

Nhận thông báo khóa học phù hợp

Bạn vui lòng thực hiện các bước sau:

Bước 1:

  • Sau khi đăng nhập, nhấp vào biểu tượng có tên bạn ở góc phải website, chọn Quản lý thông báo

  • Trên trang Quản Lý Thông Báo, nhấp nút Tạo mới thông báo 

Bước 2: 

Bạn hãy điền thông tin vào ít nhất một trường trong form đăng ký, bao gồm: từ khóa liên quan, ngành nghề, cấp học - trình độ đào tạo, địa điểm, hình thức tổ chức, ưu đãi giảm giá, tần xuất nhận email của khóa học bạn đang tìm kiếm. Nhấp Tạo Mới để hoàn tất.