Dùng tài khoản FB để đăng nhập có được không?

Câu hỏi thường gặp  /  Đăng nhập tài khoản thí sinh

Đăng nhập tài khoản thí sinh

Nếu bạn đã đăng ký tài khoản thí sinh vào Website ketnoigiaoduc.vn  bằng Facebook thì bạn cần đăng nhập vào website bằng tài khoản Facebook của bạn theo hướng dẫn dưới đây!

Bước 1: Chọn "Đăng nhập bằng Facebook"

Bước 2: Chọn "Tiếp tục với tên Facebook của bạn"

Sau đó, Hệ thống sẽ báo bạn đã đăng nhập thành công!