Đăng nhập tài khoản thí sinh bằng email thì làm thế nào?

Câu hỏi thường gặp  /  Đăng nhập tài khoản thí sinh

Đăng nhập tài khoản thí sinh

Để đăng nhập vào website, bạn nhập Email và mật khẩu đã đăng ký trước đó => Click “Đăng nhập”

Khi bạn nhập đúng tài khoản, hệ thống hiển thị thông báo “Bạn đã đăng nhập thành công”. Click vào “Duy trì đăng nhập” để hệ thống tự động lưu lại tài khoản của bạn.

Nhập Email hoặc mật khẩu không đúng => Hệ thống sẽ hiển thị thông báo “ Email hoặc password không đúng”.

Trường hợp bạn quên mật khẩu, thì hãy đọc hướng dẫn lấy lại mật khẩu!