12/09/2017 | 14:07

Hướng dẫn quản lý tin đăng tuyển

Video hướng dẫn các thao tác giúp các nhà đào tạo/ nhà tuyển sinh có thể quản lý được các tin đăng tại website: ketnoigiaoduc.vn nhằm rút ngắn thời gian quản lý tài khoản, quản trị được tin đăng trên website và đánh giá được hiệu quả của các tin đăng tại ketnoigiaoduc.vn.

Video hướng dẫn các thao tác giúp các nhà đào tạo/ nhà tuyển sinh có thể quản lý được các tin đăng tại website: ketnoigiaoduc.vn nhằm rút ngắn thời gian quản lý tài khoản, quản trị được tin đăng trên website và đánh giá được hiệu quả của các tin đăng tại ketnoigiaoduc.vn.

Chúc các NTS/NDDT thành công!

Khảo sát ý kiến khách hàng

Theo bạn, Việt Nam nên học mô hình giáo dục của nước nào?

Mỹ
Trung Quốc
Singapore
Nga
Không nước nào

Mã xác thực