12/09/2017 | 12:20

Hướng dẫn đăng tin tuyển sinh

Đăng tin tuyển sinh là công việc quan trọng trong công tác tuyển sinh. Video dưới đây hướng dẫn các Nhà tuyển sinh/ Nhà đào tạo đăng tin tuyển sinh hiệu quả chuyên nghiệp trên Sàn giao dịch tuyển sinh ketnoigiaoduc.vn.

Chúc các NTS/NĐT đăng tin thành công!

Khảo sát ý kiến khách hàng

Theo bạn, Việt Nam nên học mô hình giáo dục của nước nào?

Mỹ
Trung Quốc
Singapore
Nga
Không nước nào

Mã xác thực