12/09/2017 | 09:38

Hướng dẫn đăng ký tài khoản thí sinh bằng Facebook

Video Clip hướng dẫn sử dụng tài khoản Facebook để  đăng ký thành viên thí sinh trên Sàn giao dịch tuyển sinh điện tử ketnoigiaoduc.vn  một cách nhanh chóng thuận tiện và đầy đủ thông tin để các nhà tuyển sinh, nhà đào tạo có thể dễ dàng tư vấn cho các thí sinh về  các khóa học phù hợp với nhu cầu của thí sinh. 

Khảo sát ý kiến khách hàng

Theo bạn, Việt Nam nên học mô hình giáo dục của nước nào?

Mỹ
Trung Quốc
Singapore
Nga
Không nước nào

Mã xác thực