12/09/2017 | 14:01

Hướng dẫn đăng ký tài khoản Nhà tuyển sinh/Nhà đào tạo

Nhà tuyển sinh/Nh đào tạo phải đăng ý thành viên thì mới sử dụng hiệu quả tất cả các dịch vụ trên Sàn giao dịch tuyển sinh điện tử ketnoigiaoduc.vn. Video này hướng dẫn các thao tác giúp các nhà tuyển sinh, nhà đào tạo có thể đăng ký thành công tài khoản thành viên của mình tại website này, đảm bảo tài khoản được kích hoạt và có đầy đủ thông tin yêu cầu.

Khảo sát ý kiến khách hàng

Theo bạn, Việt Nam nên học mô hình giáo dục của nước nào?

Mỹ
Trung Quốc
Singapore
Nga
Không nước nào

Mã xác thực