12/09/2017 | 14:01

Hướng dẫn đăng ký tài khoản Nhà tuyển sinh/Nhà đào tạo

Nhà tuyển sinh/Nh đào tạo phải đăng ý thành viên thì mới sử dụng hiệu quả tất cả các dịch vụ trên Sàn giao dịch tuyển sinh điện tử ketnoigiaoduc.vn. Video này hướng dẫn các thao tác giúp các nhà tuyển sinh, nhà đào tạo có thể đăng ký thành công tài khoản thành viên của mình tại website này, đảm bảo tài khoản được kích hoạt và có đầy đủ thông tin yêu cầu.

Khảo sát ý kiến khách hàng

Bạn đánh giá thế nào về giáo dục đại học ở Việt Nam

Rất tiến bộ và uy tín
Lạc hậu và chậm cải tiến
Nặng về lý thuyết, kém thực hành
Rất phù hợp với điều kiện của Việt Nam

Mã xác thực