Nếu tôi mua nhiều dịch vụ trong đơn hàng để dùng dần thì được lợi gì?

Hỏi đáp  /  Mua và thanh toán dịch vụ

Mua và thanh toán dịch vụ

Khi bạn mua nhiều dịch vụ trong một đơn hàng  bạn sẽ  được giảm giá, càng mua nhiều dịch vụ càng được giảm giá nhiều. Tỷ lệ giảm giá theo số lượng dịch vụ mua trong 1 đơn hàng trung bình theo bảng sau:

                              Ty le giam gia dich vu theo so luong

Những dịch vụ đã mua mà chưa sử dụng sẽ có thời hạn bảo lưu sử dụng 1 năm kể từ ngày mua, và bạn cần có kế hoạch sử dụng chúng trong thời hạn bảo lưu sử dụng này. 

Để kiểm tra những dịch vụ chưa sử dụng và còn hạn, bạn có thể truy cập  thư mục "Quản lý đơn hàng > Đơn hàng có dịch vụ chưa sử dụng và còn hạn".

Quản lý đơn hàng có dịch vụ chưa sử dụng