Sử dụng Mã giảm giá hay Mã ưu đãi như thế nào

Hỏi đáp  /  Mua và thanh toán dịch vụ

Mua và thanh toán dịch vụ

Sử dụng Mã giảm giá hay Mã ưu đãi khi mua dịch vụ rất đơn giản.  Tuy nhiên, bạn cần đọc kỹ các điều kiện ưu đãi giảm giá để hiểu và chú ý áp dụng đúng các điều kiện đó.
Nhưng điều kiện của Mã giảm giá hay Mã ưu đãi gồm những thông tin chủ yếu sau:
-  Thời gian áp dụng: Mỗi Mã giảm giá hay Mã ưu đãi đều chỉ có hiệu lực trong 1 khoảng thời gian nhất định.  Bạn cần sử dụng Mã giám giá/Mã ưu đãi trong thời gian hiệu lực cho phép.
- Các loại giảm giá: Cũng cần chú ý phân biệt 2 loại Mã giảm giá/Mã ưu đãi khác nhau, cụ thể như sau:
+/  Giảm giá theo % giá trị đơn hàng: Thí dụ giảm 30%, 40%, giảm giá 100%, vv
+/  Giảm giá khấu trừ vào giá trị tuyệt đối của đơn hàng: Thí dụ giảm 100.000 đồng, 200.000 đồng, miễn phí hoàn toàn.
- Giá trị tối thiểu và Giá trị tối đa đơn hàng: Bạn phải mua đơn hàng có giá trị niên yết không được nhỏ hơn Giá trị tối thiểu và không được lớn hơn Giá trị tối đa cho phép.

Thí dụ,  một Mã giảm giá/Mã ưu đãi cho phép bạn mua miễn phí 500 điểm email marketing, thì bạn chỉ có thể chọn mua đúng 500 điểm email để được áp Mã giảm giá/Mã ưu đãi này. bạn không thể mua hơn hoặc mua kém số lượng điểm email quy định.
Có thể dùng bất kỳ hình thức thanh toán nào để thanh toán đơn hàng.Tuy nhiên, trường hợp giá trị đơn hàng, sau khi áp Mã giảim giá/Mã ưu đãi bằng không đồng (Mã ưu đãi miễn phí 100%) thi bạn phải sử dụng hình thức thanh toán duy nhất là  THANH TOÁN TRỰC TIẾP.

Dưới đây hướng dẫn cụ thể việc mua dịch vụ với Mã giảm giá:
Thí dụ, bạn có Mã ưu đãi mua miễn phí 500 điểm dịch vụ E-marketing miễn phí.
- Các thao tác ban đầu cũng tương tư như mua dịch vụ bình thường. Xem  Hướng dẫn mua và thanh toán dịch vụ trên Ketnoigiaoduc
Tuy nhiên tại cửa số mua dịch vụ e-marketing,  bạn điền Mã giảm giá/Mã ưu đãi vào ô "Mã giảm giá" và nhấp nút "Cập nhật"

Mua dịch vụ e-marketing với MGG

 

Hệ thống sẽ áp Mã giảm giá/Mã ưu đãi và tính số tiền còn lại của đơn hàng.
Lưu ý: Trường hợp có Mã ưu đãi miễn phí, giá trị đơn hàng sẽ bằng 0 đồng, bạn bắt buộc phải sử dụng hình thức "Thanh toán trực tiếp"
 

Mua đơn hàng có MGG miễn phí

 

 

>> Xem Video Clip "Hướng dẫn sử dụng Mã giảm giá để mua dịch vụ tuyển sinh"