Các hình thức thanh toán trên Ketnoigiaoduc

Hỏi đáp  /  Mua và thanh toán dịch vụ

Mua và thanh toán dịch vụ

Ketnoigiaoduc có 4 hình thức thanh toán đa dạng cho bạn lựa chọn:

Các hình thức thanh toán dịch vụ tại Ketnoigiaoduc

1. Thanh toán trực tiếp

Khi người dùng click chọn Thanh toán trực tiếp => Hệ thống sẽ hiển thị form xác nhận đặt hàng và bổ xung thông tin người mua sản phẩm dịch vụ.

Thanh toán trực tiếp

- Hệ thống sẽ hiển thị thông báo khi để trống các trường bắt buộc, người dùng cũng có thể thay đổi lại thông tin cần thiết (trừ email).

- Hiển thị tổng giá trị đơn hàng đã lựa chọn.

- Click “Quay lại”-> quay lại trang mua dịch vụ

- Click “Gửi đơn hàng”-> Hệ thống hiển thị thông báo “Hoàn tất đơn đặt hàng dịch vụ” như hình dưới.

Tại thông báo này, bạn có thể chọn: 

- Click “Quay về trang chủ”-> Link đến trang chủ website

- Click “Quản lý đơn hàng”-> Link đến trang quản lý đơn hàng của mình.

Hệ thống khi đó sẽ gửi vào email tài khoản của bạn thông báo chi tiết nội dung đơn hàng và hướng dẫn bạn thanh toán đơn hàng.

Thông tin đặt mua đơn hàng trực tiếp


 

Bạn liên hệ với Chuyên viên dịch vụ khách hàng và thực hiện thanh toán theo như hướng dẫn. 

Sau khi bạn hoàn thành việc thanh toán đơn hàng dịch vụ, Ketnoigiaoduc.vn sẽ kích hoạt đơn hàng dịch vụ này và hệ thống sẽ gửi email lần nữa Xác nhận đã hoàn tất đơn hàng dịch vụ.

 

Xác nhận hoàn tất đơn hàng thanh toán trực tiếp

Đến đây, bạn có thể kiểm tra đơn hàng dịch vụ vừa mua trong Tài khoản của mình tại mục "Quản lý đơn hàng > Đơn hàng có dịch vụ chưa dùng và còn hạn", 
và có thể bắt đầu sử dụng các dịch vụ trong đơn hàng cho mục đích tuyển sinh của mình.

2. Thanh toán chuyển khoản

Khi người dùng click chọn Thanh toán chuyển khoản => Hệ thống sẽ hiển thị form xác nhận đặt hàng và bổ xung thông tin người mua sản phẩm dịch vụ.

Xác nhận đặt hàng thanh toán chuyển khoản

- Hệ thống sẽ hiển thị thông báo khi để trống các trường bắt buộc, người dùng cũng có thể thay đổi lại thông tin cần thiết (trừ email)

- Hiển thị tổng giá trị đơn hàng đã lựa chọn.

- Click “Quay lại”-> quay lại trang mua dịch vụ

- Click “Gửi đơn hàng”-> Hệ thống hiển thị thông báo “Hoàn tất đơn đặt hàng dịch vụ

+ Click “Quay về trang chủ”-> Link đến trang chủ website

+ Click “Quản lý đơn hàng”-> Link đến trang quản lý đơn hàng của thành viên.

Hệ thống khi đó sẽ gửi vào email tài khoản của bạn thông báo chi tiết nội dung đơn hàng và hướng dẫn bạn thanh toán đơn hàng

 

Thông tin đặt mua đơn hàng thanh toán chuyển khoản

Trong email thông báo sẽ hiển thị thông tin đơn hàng đã mua gồm:

+ Mã số đơn hàng

+ Ngày đặt mua

+ Hình thức thanh toán

+ Tên dịch vụ và tổng giá trị đơn hàng

Bạn thực hiện thanh toán theo như hướng dẫn. 

Sau khi hoàn thành việc thanh toán chuyển khoản, Ketnoigiaoduc.vn sẽ kích hoạt đơn hàng dịch vụ này và hệ thống sẽ gửi email lần nữa Xác nhận đã hoàn tất đơn hàng dịch vụ.

Xác nhận hoàn tất đơn hàng thanh toán chuyển khoản

Đến đây, bạn có thể kiểm tra đơn hàng dịch vụ vừa mua trong Tài khoản của mình tại mục "Quản lý đơn hàng > Đơn hàng có dịch vụ chưa dùng và còn hạn", 
và có thể bắt đầu sử dụng các dịch vụ trong đơn hàng cho mục đích tuyển sinh của mình.

3. Thanh toán bằng thẻ ATM

Khi người dùng click chọn Thanh toán thẻ ATM => Hệ thống sẽ hiển thị form xác nhận đặt hàng và bổ xung thông tin người mua sản phẩm dịch vụ.

  • Hệ thống sẽ hiển thị thông báo khi để trống các trường bắt buộc, người dùng cũng có thể thay đổi lại thông tin cần thiết (trừ email)
  • Hiển thị tổng giá trị đơn hàng đã lựa chọn.
  • Thanh toán online bằng thẻ ngân hàng nội địa: Tích chọn ngân hàng

Lưu ý:Thẻ ngân hàng của bạn cần đăng kí dịch vụ Internet banking hoặc dịch vụ thanh toán trực tuyến tại ngân hàng.

  • Click “Quay lại”-> quay lại trang mua dịch vụ
  • Click “Gửi đơn hàng”-> link đến trang thanh toán online

Ví dụ: người dùng chọn ngân hàng BIDV

- Tại form này, người dùng điền các trường thông tin có trong form

Lưu ý: Với mỗi ngân hàng khác nhau sẽ hiển thị form khác nhau

- Click “Thanh toán

- Tiếp theo làm theo hướng dẫn trên màn hình đề hoàn tất việc thanh toán trực tuyến.

- Khi việc thanh toán hoàn thành, hệ thống sẽ gửi email xác nhận hoàn tất đơn hàng và bạn có thể kiểm tra đơn hàng trong tài khoản của mình tại mục "Quản lý đơn hàng > Đơn hàng có dịch vụ chưa sử dụng và còn hạn".

4. Thanh toán bằng thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ

- Chọn thanh toán bằng thẻ visa/master: Hệ thống sẽ link đến trang có form điền thông tin như hình bên dưới.

Tại đây bạn xem lại tổng giá trị đơn hàng đã mua và điền đầy đủ thông tin thanh toán theo yêu cầu. Sau đó:

  • Click “Thanh toán” để thanh toán đơn hàng.

Bạn thực hiện tiếp các thao tác các theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn thành việc thanh toán trực tuyến.

Khi việc thanh toán được hoàn thành, hệ thống sẽ gửi email xác nhận bạn đã hoàn tất đơn hàng và có thể bắt đầu sử dụng các dịch vụ trong đơn hàng.

 

-

>>>Click xem Video clip "Hướng dẫn mua và quản lý dịch vụ"