Tôi cần làm gì để Ketnoigiaoduc không gửi Gợi ý khóa học – tin tuyển sinh phù hợp đến tôi nữa?

Câu hỏi thường gặp  /  Gợi ý khóa học - tin tuyển sinh

Gợi ý khóa học - tin tuyển sinh

Để không phải nhận Email của Ketnoigiaoduc gửi Gợi ý khóa học – tin tuyển sinh phù hợp đến bạn, bạn hãy vào mục "Quản lý nhận Email" ở tài khoản của mình.

Click bỏ chọn ô "Gợi ý khóa học - tin tuyển sinh phù hợp ..." , sau đó nhấn nút "Cập nhật" để hệ thống lưu lại.

Chỉ cần làm như vậy, Ketnoigiaoduc sẽ không gửi emal Gợi ý khóa học - tin tuyển sinh phù hợp cho bạn nữa.