Ketnoigiaoduc gửi Gợi ý khóa học – tin tuyển sinh phù hợp cho tôi như thế nào?

Câu hỏi thường gặp  /  Gợi ý khóa học - tin tuyển sinh

Gợi ý khóa học - tin tuyển sinh

Ketnoigiaoduc.vn là phần mềm thông minh. Hệ thống căn cứ vào các thông tin nguyện vọng học mà thành viên thí sinh đăng ký trong Tài khoản thành viên như "Lĩnh vực - Ngành nghề muốn học", "Cấp học - Trình độ muốn học", 'Địa điểm muốn học", ... để tự động tìm kiếm các khóa học và tin tuyển sinh trên Website ketnoigiaoduc.vn phù hợp với nguyện vọng học của bạn và tự động gửi email gợi ý cho bạn được biết.

Gợi ý khóa học phù hợp với thí sinh

 

Để luôn nhận được các thông báo gợi ý tuyển sinh phù hợp với yêu cầu của mình, bạn cần thường xuyên cập nhật các thông tin về nguyện vọng học và thông tin cá nhân trong tài khoản của mình.