Tạo nhầm tài khoản ở Trang Thí sinh/Học viên

Hỏi đáp  /  Tài khoản Nhà tuyển sinh/Nhà đào tạo

Tài khoản Nhà tuyển sinh/Nhà đào tạo

Mỗi địa chỉ mail chỉ được sử dụng để đăng ký một tài khoản duy nhất trên Ketnoigiaoduc. Đối với trường hợp tạo nhầm tài khoản ở trang Thí sinh, bạn có thể liên lạc trực tiếp với  Nhân viên chăm sóc khách hàng, điện thoại (024) 73012689, hoặc gửi mail  đến  support@ketnoigiaoduc.vn  để yêu cầu xóa tài khoản đã tạo nhầm.

Sau khi đã được hỗ trợ xóa tài khoản tạo nhầm, anh/chị có thể dùng lại địa chỉ mail này để đăng ký lại tài khoản Nhà tuyển sinh/Nhà đào tạo tại: https://ketnoigiaoduc.vn/nha-dao-tao/dang-ky.html

  • Lưu ý: Khi tài khoản đã bị xóa, những thông tin trong tài khoản sẽ không thể khôi phục.