Không nhận được email kích hoạt tài khoản

Hỏi đáp  /  Tài khoản Nhà tuyển sinh/Nhà đào tạo

Tài khoản Nhà tuyển sinh/Nhà đào tạo

Trước hết bạn cần chắc chắn là đã điền chính xác địa chỉ email khi đăng ký tài khoản và  email này phải đang hoạt động. Trường hợp không tìm thấy email kích hoạt tài khoản của hệ thống trong hộp thư inbox của email đăng ký tài khoản,  bạn  nên kiểm tra cẩn thận  trong  thư mục  "Thư rác/Spam" , Promotion, Social.
Nếu tìm thấy email kích hoạt tại thư mục Thư Rác/Spam, hãy đánh dấu vào "Báo cáo không phải Spam" để những email lần sau tù  @ketnoigiaoduc.vn  sẽ không bị rơi vào thư mục 'Thư rác/Spam"

Sau khi kiểm tra, nếu vẫn không tìm thấy email yêu cầu kích hoạt tài khoản từ Ketnoigiaoduc, bạn vui lòng gọi điện đến Nhân viên Chăm sóc Khách hàng, số điện thoại (024) 73012689 hoặc gửi email đến support@ketnoigiaoduc.vn để chúng tôi kiểm tra giúp bạn đăng ký tài khoản.