Hướng dẫn thủ tục nhận ưu đãi chế độ khuyến khích tuyển sinh và nhập học

Ngoài những lợi ích khác,  Chế độ khuyến khích tuyển sinh và nhập học của KETNOIGIAODUC cung cấp cho thí sinh  2 ưu đãi nổi bật chính sau:
- Điểm thưởng nhập học của Chương trình Điểm thưởng thành viên KETNOIGIAODUC (Hệ thống tự động chuyển điểm thưởng vào Tài khoản điểm thưởng của thí sinh)
- Voucher giảm học phí nhập học của các Nhà tuyển sinh (Các trường, các đơn vị tuyển sinh đào tạo trao tặng trực tiếp cho thí sinh để khấu trừ ngay vào chi phí nhập học)

Dưới đây sẽ hướng dẫn thí sinh/học viên thực hiện các thủ tục để có thể nhận được 2 khoản ưu đãi đáng giá trên.
1. Thủ tục nhận  Điểm thưởng nhập học :
- Thí sinh đăng ký tài khoản thành viên thí sinh (Xem Hướng dẫn)
- Thí sinh đăng ký tham gia Chương trình Điểm thưởng thành viên KETNOIGIAODUC nếu chưa tham gia (Xem Hướng dẫn)
- Thí sinh tìm kiếm nhưng Khóa học - Tin tuyển sinh hay Tin đăng có Sao Khuyến khích tuyển sinh:  Click  
Tại đây
- Tại danh sách các tin đăng có Sao Khuyến khích nhập học , thí sinh lựa chọn và xem chi tiết  Khóa học - Tin tuyển sinh phù hợp, sau đó nhấn nút "Đề nghị tư vẫn và đặt chỗ".
- Thí sinh thực hiện quá trình tư vấn tuyển sinh trực tuyến với Nhà tuyển sinh để được hướng dẫn thủ tục nhập học.
- Sau khi đã hoàn thành việc nhập học, thí sinh gửi "Đề nghị xác nhận nhập học" đến Nhà tuyển sinh và thực hiện quá trình trao đổi công nhận đã nhập học (Xem Hướng dẫn).
- Cuối cùng, thí sinh kiểm tra số Điểm thưởng nhập học phát sinh trong tài khoản Điểm thưởng thành viên của mình (Xem Hướng dẫn).
Lưu ý:Kể cả trong trường hợp Khóa học - tin tuyển sinh/Tin đăng không có Sao khuyến khích tuyển sinh (mức Khuyến khích tuyển sinh "Zero"), thí sinh vẫn thực hiện các thủ tục trên để được nhận tối thiểu 20 điểm thưởng nhập học (tương đương giá trị 20.000 đồng).

2. Thủ tục nhận Voucher giảm học phí nhập học:
- Thí sinh đăng ký tài khoản thành viên thí sinh (Xem Hướng dẫn)
- Thí sinh đăng ký tham gia Chương trình Điểm thưởng thành viên KETNOIGIAODUC nếu chưa tham gia (Xem Hướng dẫn)
- Thí sinh tìm kiếm nhưng "Khóa học - Tin tuyển sinh" có Voucher giảm học phí:  Click  
Tại đây
- Tại danh sách các tin đăng có Voucher giảm học phí, thí sinh lựa chọn và xem chi tiết  Khóa học - Tin tuyển sinh phù hợp, sau đó nhấn nút "Đề nghị tư vẫn và đặt chỗ".
- Thí sinh thực hiện quá trình tư vấn tuyển sinh trực tuyến với Nhà tuyển sinh để được hướng dẫn nhập học.
- Sau khi đã hoàn thành việc nhập học và nhận Voucher, thí sinh gửi "Đề nghị xác nhận nhập học" đến Nhà tuyển sinh và thực hiện quá trình trao đổi công nhận đã nhập học (Xem Hướng dẫn).
- Cuối cùng, thí sinh kiểm tra trạng thái xác nhận tình trạng nhập học cũng số Điểm thưởng nhập học phát sinh trong tài khoản Điểm thưởng thành viên của mình (Xem Hướng dẫn).


Trên đây là những thủ tục cơ bản để thí sinh được nhận các ưu đãi của Chế độ Khuyến khích tuyển sinh và nhập học, Trường hợp gặp khó khăn, hay có thắc mắc bất kỳ vấn đề gì, thí sinh  phản ánh ngay với Cán bộ tư vấn và chăm sóc khách hàng của KETNOIGIAODUC để được giúp đỡ:  Điện thoại (024)73012689, Chat trực tuyến hoặc Trao đổi inbox messager theo link: https://m.me/ketnoigiaoduc.vn.

 


>> Danh sách đầy đủ các khóa học-tin tuyển sinh/tin đăng có Voucher nhập học
>> Danh sách đầy đủ các  khóa học-tin tuyển sinh/tin đăng có Sao khuyến khích nhập học
>> Xem Video thuyết minh về Chế độ Khuyến khích thí sinh nhập học