Giới thiệu tổng quan về các dịch vụ và tiện ích dành cho Nhà tuyển sinh tại KETNOIGIAODUC

Hỏi đáp  /  Hỗ trợ kỹ thuật

Hỗ trợ kỹ thuật

Sàn tuyển sinh trực tuyến KETNOIGIAODUC là một nền tảng giải pháp tuyển sinh trực tuyến toàn diện và tự động hóa giúp kết nối các trường, các đơn vị giáo dục đào tạo, các nhà tuyển sinh với các thí sinh toàn quốc.

Hãy click xem trang Giới thiệu tổng quan về các dịch vụ và tiện ích dành cho các trường, các đơn vị tuyển sinh đào tạo được cung cấp tại hệ thống KETNOIGIAODUC