Tại sao tôi gặp khó khăn khi truy cập một số trang web?

Hỏi đáp  /  Hỗ trợ kỹ thuật

Hỗ trợ kỹ thuật

Có thể trình duyệt hoạt động không hiệu quả do xuất hiện cache. Vui lòng làm theo hướng dẫn sau đây để xóa cache trên trình duyệt.

+ Firefox:

– Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + Delete

– Trên cửa sổ mới mở:

1. Chọn Time range to clear (Khoảng thời gian để xóa) là “Everything” ("Mọi Thứ")

2. Click chọn ô Cookies và ô Cache (Đệm)

3. Click nút Clear Now (Xóa ngay)

– Đóng trình duyệt và mở lại trang Ketnoigiaoduc.vn

website kho truy cập

+ Google Chrome:

– Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + Delete

– Trên cửa sổ mới mở:

1. Ở dòng đầu tiên, chọn “the beginning of time”

2. Click chọn ô “Cached Images and Files” và ô “Cookies and other site and plug-in data”

3. Click nút Clear Browsing Data

– Đóng trình duyệt và mở lại trang Ketnoigiaoduc.vn

Website kho truy cập 2

 

Gợi ý:Trong một số trường hợp, bạn đơn giản chỉ cần Khởi động lại (Restart) máy tính là có thể giải quyết được vấn đề.