Làm thế nào để chỉnh sửa hay ngừng nhận thông báo thí sinh qua email?

Hỏi đáp  /  Tự động thông báo thí sinh cần tìm kiếm

Tự động thông báo thí sinh cần tìm kiếm

* Chỉnh sửa nội dung thông báo thí sinh:

- Đăng nhập tài khoản Nhà tuyển sinh/Nhà đào tạo và truy cập trang "Quản lý thông báo > Danh sách thông báo thí sinh".

Quản lý thông báo thí sinh

Chọn Thông báo thí sinh bạn muốn chỉnh sửa và click 'Sửa". Khi đó sẽ xuất hiện lại cửa sổ "Tạo thông báo thí sinh" để bạn có thể chỉnh sửa.

Sửa thông báo thí sinh

 

Bạn có thể chỉnh sửa thay đổi bất kỳ trường thông tin nào cũng như tần xuất nhận email thông báo từ hệ thống. Sau khi chỉnh sửa xong click "CẬP NHẬT"  để hoàn thành công việc.

* Ngừng nhận thông báo thí sinh:

- Tại trang "Quản lý thông báo > Danh sách thông báo thí sinh" , chọn Thông báo thí sinh trong danh sách và click nút "Không nhận"

Danh sách thông báo thí sinh phù hợp

Kể từ đây bạn sẽ không còn được nhận email thông báo thí sinh này nừa.

Muốn khôi phục chế độ nhận email thông báo, bạn quay lại trang "Quản lý thông báo > Danh sách thông báo thí sinh" và click "Hàng tuần" hoặc "Hàng ngày" tùy yêu cầu.