Cơ hội việc làm

SÀN GIAO DỊCH TUYỂN SINH ĐIỆN TỬ KETNOIGIAODUC

(THUỘC CÔNG TY GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - GIPAVI)

Địa chỉ: NV7-26, Khu Tổng cục 5 - BCA, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội.

Website: www.ketnoigiaoduc.vn

 

Do nhu cầu phát triển, Công ty Giáo dục và Phát triển Việt Nam (GIPAVI), đơn vị quản lý Sàn giao dịch tuyển sinh trực tuyến KETNOIGIAODUC,  cần tuyển một số vị trí nhân sự sau:

 

1. Mã số: NV-08

Nhân viên dịch vụ khách hàng (Toàn thời gian)

Số lượng: 02

Hình thức: Nhân viên toàn thời

Thời hạn nôp hồ sơ: Đang tuyển

Xem chi tiết...

 

2. Mã số: NV-09

Chuyên  viên  phát triển và điều phối kinh doanh (Toàn thời gian)

Số lượng: 01

Hình thức: Nhân viên toàn thời

Thời hạn nôp hồ sơ: Đang tuyển

Xem chi tiết...

 

3. Mã số: CTV-010

Nhân viên Tư vấn tuyển sinh (Bán thời gian)

Số lượng: 06

Hình thức: Làm việc bán thời gian (Cộng tác viên)

Thời hạn nôp hồ sơ: Đang tuyển

Xem chi tiết...

 

4. Mã số: CTV-015

Nhân viên Hỗ trợ kỹ thuật Chương trình Cộng tác viên tiếp thị liên kết (Bán thời gian)

Số lượng: 03

Hình thức: Làm việc bán thời gian (Cộng tác viên)

Thời hạn nôp hồ sơ: Đang tuyển

Xem chi tiết...