Chính sách đảm bảo chất lượng dịch vụ và sự hài lòng khách hàng của KETNOIGIAODUC

Chính sách đảm bảo chất lượng dịch vụ và hài lòng khách hàng

 

KETNOIGIAODUC luôn hướng tới sự hài lòng tối đa của khách hàng, coi đó là phương châm hoạt động và động lực cho phát triển. Ban quản trị coi việc không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ trước, trong và sau bán hàng chính là mấu chốt để đạt được điều đó. Những biện pháp đảm bảo chất lượng và sự hài lòng của khách hàng được áp dụng cho từng sản phẩm dịch vụ quan trọng, cụ thể như sau:
* Đối với dịch vụ đăng tuyển và quảng bá đăng tuyển: 
- Tất cả các tin đăng tuyển sinh trước khi hiển thị trực tuyển đều được kiểm duyệt chặt chẽ về: Nội dung, hình thức, hình ảnh và người đăng tin.
- Thời gian kiểm duyệt thông thường là từ 24-48 giờ.
- Những tin đăng tuyển sinh  vi phạm điều khoản Thỏa thuận sử dụng, Quy chế hoạt động, Quy định bảo mật thông tin và những quy định pháp luật liên quan sẽ  không được phép hiển thị trực tuyến hoặc bị gỡ bỏ ngay khi vi phạm bị phát hiện.
- Những thông số quan trọng phản ánh hiện thực tương tác và hiệu quả đăng tin được hệ thống phản ánh đầy đủ như: Số lượng xem, số lượng đề nghị tư vấn và đặt chỗ, số lượng đề nghị nhập học, số lượng nhập học thực tế, vv.
- Khách hàng không những chịu trách nhiệm soạn thảo tin đăng tuyển sinh tư đầu mà còn được quyền chỉnh sửa nội dung hình ảnh trong suốt thời gian đăng tin.
- Chuyên viên dịch vụ khách hàng luôn sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ nhằm giúp nâng cao chất lượng và hiệu quả đăng tin.
- Khách hàng sử dụng dịch vụ  đăng tuyển và  dịch vụ quảng bá đăng tuyển đã mua nếu không hài lòng về hiệu quả dịch vụ được quyền yêu cầu cung cấp miễn phí thêm ít nhất 01 dịch vụ đăng tuyển cơ bản để đăng tiếp tin đăng tuyển sinh. Thời gian đề xuất yêu cầu trong vòng 1 tuần sau khi tin đăng tuyển tương ứng hêt thời hạn đăng tuyển.

* Đối với dịch vụ Tìm thông tin thí sinh:
- Về nguyên tắc, KETNOIGIAODUC cho phép thí sinh tự đăng ký và cập nhật trực tuyến tất cả những thông tin thí sinh liên quan đền tài khoản thành viên, thông tin  liên hệ, trình độ văn hóa, hiện trạng học tập cũng như nguyện vọng học, vv. 
- KETNOIGIAODUC áp dụng cơ chế khuyến khích và kiểm tra tính chính xác, đầy đủ và trung thực của thông tin thí sinh. Quá trình đánh giá chất lượng,  sàng lọc loại bỏ những tài khoản thí sinh có thông tin không chính xác hoặc kém chất lượng được thực hiện một cách khoa học và liên tục.
- Để tạo thuận lợi cho khách hàng  tìm kiếm thí sinh phù hợp và tự đánh giá chất lượng của mỗi thông tin thí sinh, hệ thống cung cấp cho khách hàng các thông tin quan trọng sau:
+/ Thông tin thí sinh được phân chia theo các tiêu chí chi tiêt, có đến hơn 10 tiêu chí tìm kiếm khác nhau.
+/ Thời gian cập nhật thông tin thí sinh được hiển thị thời gian thực
+/ Toàn bộ lịch sử tìm kiếm và đăng ký tư vấn, đăng ký tuyến sinh cũng như đặt chỗ, nhập học được lưu lại cho mỗi thí sinh.
+/ Điểm xem thông tin thí sinh được phân loại theo độ khan hiếm và chất lượng
+/ Chế độ  độc quyền được áp dụng đối với một số thông tin thí sinh có độ khan hiếm và nhu cầu lớn.
- KETNOIGIAODUC thường xuyên tiến hành khảo sát để đánh giá tỷ lệ chuyển đổi của thông tin thí sinh. Tỷ lệ chuyển đổi của thông tin thí sinh đối với những dịch vụ cao cấp cần đảm bảo mục tiêu  10-15/1
-Chính sách đảm bảo sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ tìm thông tin thí sinh được áp dụng: Khách hàng không hài lòng hiệu quả của dịch vụ sau khi sử dụng hết số điểm đã mua được quyền yêu cầu cung cấp miễn phi dịch vụ tìm thông tin thí sinh tương đương, tuy nhiên  tổng số điểm cung cấp miễn phí không vượt quá 300 điểm. Thời gian đề xuất yêu cầu trong vòng 1 tuần sau khi sủ dụng hết số điểm tìm thông tin thí sinh tương ứng.

* Đối với dịch vụ Tuyển sinh tự động:
- Mặc dù dịch vụ tuyển sinh tự động luôn được khách hàng đánh giá là một trong những dịch vụ hiệu quả, dễ sử dụng và tiết kiệm chi phí nhất tại KETNOIGIAODUC. Một loạt các biện pháp toàn diện vẫn luôn được thực thi nhằm không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng.
- Khách hàng được cung cấp những thông tin quan trọng giúp theo dõi và quản lý hiệu quả của dịch vụ:
+/ Thông tin thí sinh tương tác: Thí sinh đề nghị tư vấn, thí sinh đề nghị nhập học, thí sinh phản hồi xác nhận nhập học, thí sinh nhập học
+/ Báo cáo quá trình  mua và sử dụng Sao tuyển sinh tự động.
- Hệ thống tương tác, phản hồi trực tuyến và xác nhân nhập học giữa nhà tuyển sinh và thí sinh giúp tự động hóa quá trình đề nghị xác nhận và công nhận nhập học.
- Khách hàng không hài lòng  về hiệu quả của dịch vụ sau khi sử dụng hết số sao tuyển sinh tự động đã mua được quyền yêu cầu cung cấp miễn phí số lượng Sao tuyển sinh đã sử dụng hết hiệu lực mà không có thí sinh nhập học thực tế tương ứng. Sô lượng Sao được cung cấp miễn phí tương đương với số sao đã dùng không hiệu quả nhưng không vượt quá 10 Sao.  Thời gian đề xuất yêu cầu trong vòng 1 tuần sau khi tin đăng tương ứng bị hết thời hạn đăng tuyển.

Ngoài ra, trường hợp khách hàng muốn chuyển sang sử dụng gói Dịch vụ tuyển sinh trọn gói đảm báo (trả sau), khách hàng sẽ được ưu đãi miễn giảm Phí khởi tạo dịch vụ.

* Đối với dịch vụ Quảng cáo banner:
- Tương tự như việc đăng tin tuyển sinh trực tuyến, banner trước khi hiển thị trực tuyến ở mỗi vị trí quảng cáo sẽ được kiểm duyệt về hình ảnh, và trang đích. Thời gian kiểm duyệt là 24-48 giờ.
- Những banner  vi phạm điều khoản Thỏa thuận sử dụng, Quy định bảo mật thông tin và những quy định pháp luật liên quan sẽ  không được phép hiển thị trực tuyến hoặc bị gỡ bỏ ngay khi vi phạm bị phát hiện.
- Khách hàng được quyền thay đổi banner và trang đích trong suốt thời gian dịch vụ.
- Chuyên viên dịch vụ khách hàng của KETNOIGIAODUC luôn sắn sàng tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong thiết kê banner và trang đích quảng cáo nhằm nâng cao hiệu quả của dịch vụ.
- Khách hàng sử dụng dịch vụ quảng cáo banner đã mua nếu không hài lòng về hiệu quả dịch vụ được quyền yêu cầu cung cấp miễn phí thêm ít nhất 01 dịch vụ  quảng cáo banner tương đương để  sử dụng cho quảng cáo tin đăng tuyển sinh. Thời gian đề xuất yêu cầu trong vòng 1 tuần sau khi dịch vụ quảng cáo banner hêt thời hạn hiển thị.

* Đối với dịch vụ E-marketing:
- Dịch vụ email marketing thường được khách hàng sử dụng kèm theo dịch vụ đăng tuyển và dịch vụ Tìm thông tin thí sinh  như một phương tiện nhắm tăng cường sự tương tác của thí sinh đối với tin đăng tuyển sinh và  nâng cao tỷ lệ cuyển đổi của dịch vụ Tìm thông tim thí sinh. 
- Tương tự như các dịch vụ khác, một cơ chế đảm nhất quán bảo chất lượng, hiệu quả của dịch vụ và sự hài lòng đối với dịch vụ email marketing được áp dụng.
- Địa chỉ email của thí sinh được hệ thống kiểm tra đảm bảo tồn tại và hoạt động thực tế nhằm đảm bảo tất cả các email marketing được gửi đến đích.
- Cơ chế chọn lọc từng thí sinh với đầy đủ thông tin tuyển sinh cập nhật trước khi đưa vào danh sách gửi email nhằm giảm thiểu spam thư,
- Khách hàng không hài lòng với dịch vụ e-marketing sau khi đã sử dụng hết số điểm email markeing đã mua cho tin đăng trực tuyến có quyền đề nghị được cung cấp miễn phí  dịch vụ e-marketing tương đương để sử dụng cho một tin đăng trực tuyến khác. Thời gian đề nghị trong vòng 2 tuần sau khi tin đăng liên quan đã hết hạn đăng tuyển (trong khi đó 1 tin đăng mới đã được kích hoạt hiển thị).

* Đối với dịch vụ Tuyển sinh trọn gói đảm bảo:
- Gói dịch vụ này thường được rất nhiều khách hàng lựa chọn, đặc biệt là đối với những khách hàng mong muốn được trả sau phí dịch vụ theo kết quả tuyển sinh thực tế và muốn gắn quyền lợi của nhà tuyển sinh với KETNOIGIAODUC bằng kết quả cuối cùng. 
- Chính sách đảm bảo chất lượng của gói dịch vụ này được quy định chi tiết trong Hợp đồng dịch vụ thỏa thuận giữa KETNOIGIAODUC và Khách hàng. Tuy nhiên chính sách chung được áp dụng như sau:
+/ Khách hàng hài lòng với chất lượng dịch vụ do khi kết thúc thời hạn hợp đồng không tuyển được bất kỳ thí sinh nào sẽ được quyền đề nghị gia hạn thời hạn hợp đồng miễn phí từ 1 đến 3 tháng với  cùng cấp dịch vụ. Thời gian đề nghị trong vòng 2 tuần sau khi hết thời hạn hợp đồng. 

Trên đây là những chính sách và cơ chế nhằm đảm bảo chất lượng và sự hài lòng của các khách hàng là những nhà tuyển sinh cụ thể đối với từng loại dịch vụ tuyển sinh của KETNOIGIAODUC.
Khách hàng cần thêm thông tin hay có ý kiến có thể liên hệ với Chuyên viên dịch vụ và CSKH hoặc sử dụng các hình thức trao đổi liên hệ có sẵn như tiện ích CHAT trực tuyến, trang "Liên hệ" hay điện thoại (024)73012689.

 


Xem thêm
>> Tổng hợp các chương trình ưu đãi và khuyến mại dành cho Nhà tuyển sinh