Dịch vụ Quảng cáo banner (Quảng cáo thương hiệu nhà đào tạo)

Giải pháp hữu hiệu thu hút cộng đồng

Sàn giao dịch TMĐT Ketnoigiaoduc.vn thu hút hàng triệu lượt người xem mỗi tháng từ các thí sinh, học viên, các phụ huynh học sinh, các giáo viên và cán bộ chuyên gia trong ngành giáo dục đào tạo sẽ là môi trường tuyệt vời cho quảng bá, quảng cáo hình ảnh thương hiệu của Nhà tuyển sinh / Nhà đào tạo.

Sử dụng dịch vụ quảng cáo thươg hiệu nhà đào tạo (hay còn gọi là Dịch vụ Quảng cáo banner), đặt logo hay banner trên trang chủ và các trang thành phần của Website Ketnogiaoduc.vn sẽ là giải pháp hữu hiệu thu hút thí sinh mục tiêu đến  một thông báo tuyển sinh cụ thể hay một trang web đích của Nhà tuyển sinh/Nhà đào tạo.

Công cụ quản lý banner trên Ketnoigiaoduc.vn  cho phép khách hàng dễ dàng lựa chọn vị trí quảng cáo, đặt mua và chủ động thiết đặt chế độ hiển thị và kích hoạt banner cũng như  theo dõi tình trạng hiển thị trực tuyến của banner.

Dưới đây là Bảng các vị trí banner tại Sàn giao dịch TMĐT Ketnogiaoduc.vn

Stt

Vị trí hiển thị

Miêu tả

I.

 Trang chủ chính

1.1

 

Large Sky Banner - Trang chủ chính

Banner lớn kích thước 1,350px*500px, chia sẻ 5 suất hiện ngẫu  nhiên, nằm ở phần trên cùng của Trang chủ chính (slide hiện thị 5 giây). 

1.2

Top Banner  - Trang chủ chính

Banner kích thước  276px*166px, tối đa 4 vị trí,  nằm ở phần trên của Trang chủ chính. 

1.3

Nhà Đào tạo hàng đầu

Logo kích thước  221px*118px của Nhà Đào tạo tại Trang chủ chính. 

1.4

Middle Center Banner Expand - Trang chủ chính

Banner kích thước 940px*100px, chia sẻ 3 suất hiện ngẫu nhiên, nằm ở giữa Trang chủ chính.

1.5

Bottom Center Banner Expand - Trang chủ chính

Banner kích thước 940px*100px, chia sẻ 3 suất hiện ngẫu nhiên, nằm ở giữa phần đáy Trang chủ chính. 

1.6

Top Right Banner  - Trang chủ chính

Banner kích thước 300x250px nằm ở trên cùng bên phải Trang chủ chính. 

1.7

Right  Banner  - Trang chủ chính

Banner kích thước 300x120px nằm bên phải Trang chủ chính.

II.

 Trang kết quả tìm kiếm khóa học - tin tuyển sinh

2.1

 

Banner chèn giữa kết quả tìm kiếm khóa học và tin tuyển sinh.

Banner kích thước 700px*90px, chia tối đa 10 suất hiện ngẫu nhiên, hiển thị giữa kết quả tìm kiếm của Trang "Tìm kiếm khóa học  và tin tuyển sinh".

2.2

Banner  dưới kết quả tìm kiếm khóa học và tin tuyển sinh.

Banner kích thước 700px*178px, chia 3 suất hiện ngẫu nhiên, hiển thị cuối kết quả tìm kiếm  của Trang "Tìm kiếm khóa học  và tin tuyển sinh".

2.3

Banner bên phải kết quả tìm kiếm khóa học và tin tuyển sinh.

Banner kích thước 160px*600px, hiển thị bên phải kết quả tìm kiếm  của Trang "Tìm kiếm khóa học  và tin tuyển sinh". 

III.

 Trang chi tiết Khóa học - Tin tuyển sinh

3.1

Banner bên phải trang chi tiết khóa học và tin tuyển sinh.

Banner kích thước  300x250px, hiển thị bên phải trang chi tiết khóa học  và tin tuyển sinh. 

IV.

 Trang chủ tư vấn tuyển sinh

4.1

Upper Center Banner Expand - Trang chủ Tư vấn tuyển sinh

Banner kích thước 300px*250px, chia sẻ 3 suất hiện ngẫu nhiên, nằm ở giữa phần trên Trang chủ Tư vấn tuyển sinh. 

4.2

Lower Center Banner  Expand- Trang chủ Tư vấn tuyển sinh

Banner kích thước 940px*120px, chia sẻ 3 suất hiện ngẫu nhiên, nằm ở giữa phần dưới Trang chủ Tư vấn tuyển sinh. 

V.

 Trang trong cấp 1 Tư vấn tuyển sinh

5.1

Top Right Banner - Trang trong cấp 1 Tư vấn tuyển sinh

Banner kích thước 300px*250px, nằm ở trên cùng bên phải  Trang trong cấp 1 chủ Tư vấn tuyển sinh. 

5.2

Right Banner - Trang trong cấp 1 Tư vấn tuyển sinh

Banner kích thước 300px*120px, nằm ở bên phải  Trang trong cấp 1 chủ Tư vấn tuyển sinh. 

5.3

Bottom Center Banner Expand - Trang trong cấp 1 Tư vấn tuyển sinh

Banner kích thước 900px*100px, chia sẻ 3 suất hiện ngẫu hiên, nằm ở giữa phần đáy của Trang trong cấp 1 Tư vấn tuyển sinh. 

VI.

 Trang trong cấp 2 Tư vấn tuyển sinh

6.1

Top Right Banner - Trang trong cấp 2 Tư vấn tuyển sinh

Banner kích thước 300px*250px, nằm ở trên cùng bên phải  Trang trong cấp 2 Tư vấn tuyển sinh.

6.2

Bottom Right  Banner - Trang trong cấp 2 Tư vấn tuyển sinh

Banner kích thước 300px*250px, nằm ở cuối cùng bên phải  Trang trong cấp 2 Tư vấn tuyển sinh.

6.3

Bottom Center Banner Expand - Trang trong cấp 2 Tư vấn tuyển sinh

Banner kích thước 900px*100px, chia sẻ 3 suất hiện ngẫu nhiên, nằm ở giữa phần đáy của Trang trong cấp 2 Tư vấn tuyển sinh. 

VII.

 Trang Ưu đãi Giảm giá đặc biệt

7.1

Big Top Banner - Trang Ưu đãi - Giảm giá đặc biệt

Banner kích thước 570px*250px, nằm đầu Trang chủ Ưu đãi - Giảm giá đặc biệt .

7.2

Upper Special  Banner - Trang Ưu đãi - Giảm giá đặc biệt

Banner kích thước 270px*270px, nằm phần trên Trang chủ Ưu đãi - Giảm giá đặc biệt 

7.3

Bottom Center Banner Expand - Trang  Ưu đãi - Giảm giá đặc biệt.

Banner kích thước 940px*120px,  chia sẻ 3 suất hiện ngẫu nhiên, nằm ở giữa phần đáy của Trang chủ Ưu đãi - Giảm giá đặc biệt. .

VIII.

 Trang quảng cáo Nhà Tuyển sinh/Nhà Đào tạo hàng đầu

8.1

Bottom Center Banner Expand - Trang quảng cáo Nhà Tuyển sinh/Nhà Đào tạo hàng đầu.

Banner kích thước  900px*100px, chia sẻ 3 suất hiện ngẫu nhiên, nằm ở giữa phần đáy của Trang quảng cáo Nhà Tuyển sinh/Nhà Đào tạo hàng đầu. 

Thông tin chi tiết và  đơn giá của dịch vụ quảng cáo banner có thể xem  tại đây.

Để được hiển thị tốt nhất, logo hoặc banner  cần được thiết kế đúng tiêu chuẩn về kích thước và dung lượng trước khi được đưa lên các vị trí quảng cáo. Khách hàng có thể liên hệ với chuyên viên dịch vụ của Ketnoigiaoduc.vn để được tư vấn hoặc nhờ sự trợ giúp trong thiết kế logo/banner quảng cáo.

Thông tin về chính sách đảm bảo chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng xem Tại đây.

Click xem Hướng dẫn sử dụng dịch vụ Quảng cáo banner.

 

-

>>> Xem Hướng dẫn sử dụng dịch vụ Đăng tuyển >>>
>>> Xem Hướng dẫn sử dụng dịch vụ E-marketing >>>
>>> Xem Hướng dẫn sử dụng dịch vụ Tìm thông tin thí sinh >>>

 

 
 

"Tôi rất hài lòng... Ketnoigiaoduc là kênh giáo dục chuyên nghiệp và hiệu quả cao, bảo mật thông tin khách hàng”

Nguyễn Ngọc Anh - Cty Asia Song Production