Thông tin kết quả Minigame "Giới thiệu ứng dụng tuyển sinh - Trúng độc đắc hàng tuần"

Kết quả minigame hàng tuần

 

THÔNG TIN CẬP NHẬT KẾT QUẢ MINIGAME “GIỚI THIỆU ỨNG DỤNG TUYỂN SINH – TRÚNG ĐỘC ĐẮC HÀNG TUẦN”
(Click xem  Quy định tham gia Minigame này)

 

 

 

Minigame tuần No12

Thời gian diễn ra:  Từ 19:00 ngày 14/03/2020 đến 17:30 ngày 21/03/2020  
(Kết quả trúng thưởng lấy theo kết quả XSKT Miền Bắc thứ Bảy ngày 21/03/2020)

Giải Độc đắc:
Giá trị Giải độc đắc kỳ này:  
1.999.999 đồng
Số trúng Giải độc đắc: 521

Giải Nhất :  
Giá trị Giải  Nhất:  300.000 đồng/giải
Số trúng Giải Nhất:  21

Giải Khuyến khích:  
Giá trị Giải  Nhất:  15.000 đồng/giải
Số trúng giải Khuyến khích:  1

Ban tổ chức thông báo: Minigame tuần No12 là đợt cuối cùng của Minigame "Giới thiệu ứng dụng tuyển sịnh - Trúng độc đắc hàng tuần". Thay thế cho Minigame này, trong thời gian tời, Ban tổ chức sẽ tổ chức Minigame mới hấp dẫn hơn rất nhiều, đó là Minigame "Thử tài làm giàu của bạn - Your Enrich ment Challenge 2020" không những mang lại cho người chơi các phần thưởng hấn dẫn mà còn cho phép bạn kiểm tra khám phá và trải nghiệm khả năng "làm giàu" của bản thân thông qua trả lời các câu hỏi "dễ mà khó" của Chương trình Điểm thưởng thành viên KETNOIGIAODUC. Mời tất cả các bạn click tham gia minigame này  Tại đây.

 

Minigame tuần No11 

Thời gian diễn ra:  Từ 19:00 ngày 07/03/2020 đến 17:30 ngày 14/03/2020  
(Kết quả trúng thưởng lấy theo kết quả XSKT Miền Bắc thứ Bảy ngày 07/03/2020)

Giải Độc đắc:
Giá trị Giải độc đắc kỳ này:  
1.999.999 đồng
Số trúng Giải độc đắc: 368

Giải Nhất :  
Giá trị Giải  Nhất:  300.000 đồng/giải
Số trúng Giải Nhất:  15

Giải Khuyến khích:  
Giá trị Giải  Nhất:  15.000 đồng/giải
Số trúng giải Khuyến khích:  5

Minigame tuần No10

Thời gian diễn ra:  Từ 19:00 ngày 29/02/2020 đến 17:30 ngày 07/03/2020  
(Kết quả trúng thưởng lấy theo kết quả XSKT Miền Bắc thứ Bảy ngày 07/03/2020)

Giải Độc đắc:
Giá trị Giải độc đắc kỳ này:  
1.999.999 đồng
Số trúng Giải độc đắc: 368

Giải Nhất :  
Giá trị Giải  Nhất:  300.000 đồng/giải
Số trúng Giải Nhất:  68

Giải Khuyến khích:  
Giá trị Giải  Nhất:  15.000 đồng/giải
Số trúng giải Khuyến khích:  8

 

Minigame tuần No9

Thời gian diễn ra:  Từ 19:00 ngày 22/02/2020 đến 17:30 ngày 29/02/2020  
(Kết quả trúng thưởng lấy theo kết quả XSKT Miền Bắc thứ Bảy ngày 29/02/2020)

Giải Độc đắc:
Giá trị Giải độc đắc kỳ này:  
1.999.999 đồng
Số trúng Giải độc đắc:  805

Giải Nhất :  
Giá trị Giải  Nhất:  300.000 đồng/giải
Số trúng Giải Nhất:  05

Giải Khuyến khích:  
Giá trị Giải  Nhất:  15.000 đồng/giải
Giải Khuyến khích:  5

 

Minigame tuần No8

Thời gian diễn ra:  Từ 19:00 ngày 15/01/2020 đến 17:30 ngày 22/02/2020  
(Kết quả trúng thưởng lấy theo kết quả XSKT Miền Bắc thứ Bảy ngày 22/02/2020)

Giải Độc đắc:
Giá trị Giải độc đắc kỳ này:  
1.999.999 đồng
Giải độc đắc: 647

Giải Nhất :  
Giá trị Giải  Nhất:  300.000 đồng/giải
Giải Nhất:  47

Giải Khuyến khích:  
Giá trị Giải  Nhất:  15.000 đồng/giải
Giải Khuyến khích:  7

 

Minigame tuần No7

Thời gian diễn ra:  Từ 19:00 ngày 08/01/2020 đến 17:30 ngày 15/02/2020  
(Kết quả trúng thưởng lấy theo kết quả XSKT Miền Bắc thứ Bảy ngày 15/02/2020)

Giải Độc đắc:
Giá trị Giải độc đắc kỳ này:  
1.999.999 đồng
Giải độc đắc:  417

Giải Nhất :  
Giá trị Giải  Nhất:  300.000 đồng/giải
Giải Nhất:  17

Giải Khuyến khích:  
Giá trị Giải  Nhất:  15.000 đồng/giải
Giải Khuyến khích:  7

Cơ cấu giải thưởng Minigame tuần No8  tiếp theo sẽ theo  quy định của Chương trình "Giới thiệu ứng dụng tuyển sinh - Trúng độc đắc hàng tuần" với giải Độc đắc là 1.999.999 đồng.

 

Minigame tuần No6

Thời gian diễn ra:  Từ 19:00 ngày 01/01/2020 đến 17:30 ngày 08/02/2020  
(Kết quả trúng thưởng lấy theo kết quả XSKT Miền Bắc thứ Bảy ngày 08/02/2020)

Giải Độc đắc:
Giá trị Giải độc đắc kỳ này:
Tai nghe Apple Airpods Pro giá trị 6.690.000 đồng
Giải độc đắc:  191

Giải Nhất:  
Giá trị Giải  Nhất: 30.000 đồng/giải
Giải Nhất:  91

Giải Khuyến khích (10 giải):  
Giá trị Giải  Nhất: 15.000 đồng/giải
Giải Khuyến khích:  1

Cơ cấu giải thưởng Minigame tuần No7  tiếp theo sẽ quay về cơ cấu bình thường theo  quy định của Chương trình "Giới thiệu ứng dụng tuyển sinh - Trúng độc đắc hàng tuần" với giải Độc đắc là 1.999.999 đồng.

 

Minigame tuần No5:

Thời gian diễn ra:  Từ 19:00 ngày 18/01/2020 đến 17:30 ngày 01/02/2020  
(Kết quả trúng thưởng lấy theo kết quả XSKT Miền Bắc thứ Bảy ngày 01/02/2020)

Giải Độc đắc:
Giá trị Giải độc đắc kỳ này:
Tai nghe Apple Airpods Pro giá trị 6.690.000 đồng
Giải độc đắc:  130

Giải Nhất:  
Giá trị Giải  Nhất: 30.000 đồng/giải
Giải Nhất :  30

Giải Khuyến khích:  
Giá trị Giải  Nhất: 15.000 đồng/giải
Giải Khuyến khích:  0

Cơ cấu giải thưởng Minigame tuần No6 tiếp theo vẫn theo quy định của Chương trình Chào Xuân Canh Tý "Tải App liền tay - Trúng ngay Lì Xì" với giải Độc đắc là Tai nghe Apple Airpods Pro giá trị 6.690.000 đồng.

 

Minigame tuần No4:

Thời gian diễn ra:  Từ 19:00 ngày 11/01/2020 đến 17:30 ngày 18/01/2020  

Giải Độc đắc:
Giá trị Giải độc đắc kỳ này:
Tai nghe Apple Airpods Pro giá trị 6.690.000 đồng
Giải độc đắc (lấy theo kết quả XSKT Miền Bắc ngày 11/01/2020):  706

Giải Nhất (20 giải):  
Giá trị Giải  Nhất: 30.000 đồng/giải
Giải Nhất (lấy theo kết quả XSKT Miền Bắc ngày 18/01/2020):  06

Giải Khuyến khích (10 giải):  
Giá trị Giải  Nhất: 15.000 đồng/giải
Giải Khuyến khích (lấy theo kết quả XSKT Miền Bắc ngày 18/01/2020):  6

Cơ cấu giải thưởng Minigame tuần No5 vẫn theo quy định của Chương trình Chào Xuân Canh Tý "Tải App liền tay - Trúng ngay Lì Xì" với giải Độc đắc là Tai nghe Apple Airpods Pro giá trị 6.690.000 đồng.

 

Minigame tuần No3:

Thời gian diễn ra:  Từ 19:00 ngày 04/01/2020 đến 17:30 ngày 11/01/2020  

Giải Độc đắc:
Giá trị T1: 1.000.000 đồng
Giá trị T2: 657.000 đồng (Có 657 lượt Cảm xúc + Bình luận + Chia sẻ mới)
Giá trị Giải độc đắc kỳ này: 300.000 đồng + (1.000.000 đồng + 657.000 đồng) = 1.957.000 đồng
Giải độc đắc (lấy theo kết quả XSKT Miền Bắc ngày 11/01/2020):  658
Người trúng giải Độc đắc kỳ này:  Không

Như vậy, Giá trị lượt tương tác tồn lại  T1  cho Kỳ Minigame tuần tiếp theo sẽ là:  1.650.000 đồng
Tuy nhiên, trong 3 Minigame tuần tiếp theo No4, No5 và No6 giá trị các giải thưởng sẽ theo quy định của Chương trình Chào Xuân Canh Tý "Tải App liền tay - Trúng ngay Lì Xì" với giải Độc đắc là Tai nghe Apple Airpods Pro giá trị 6.690.000 đồng.

Giải Nhất (10 giải):  
Giá trị Giải  Nhất: 30.000 đồng/giải
Giải Nhất (lấy theo kết quả XSKT Miền Bắc ngày 11/01/2020):  58

Giải Khuyến khích (3 giải):  
Giá trị Giải  Nhất: 15.000 đồng/giải
Giải Khuyến khích (lấy theo kết quả XSKT Miền Bắc ngày 11/01/2020):  8

 

Minigame tuần No2:

Thời gian tham gia:  Từ 19:00 ngày 28/12/2019 đến 17:30 ngày 04/01/2020  

Giải Độc đắc:
Giá trị T1: 456.000 đồng
Giá trị T2: 576.000 đồng (Có 576 lượt Cảm xúc + Bình luận + Chia sẻ mới)
Giá trị Giải độc đắc kỳ này: 300.000 đồng + (456.000 đồng + 576.000 đồng) = 1.300.000 đồng
Giải độc đắc theo kết quả XSKT Miền Bắc ngày 04/01/2020:  949
Người trúng giải Độc đắc kỳ này:  Không

Như vậy, Giá trị lượt tương tác tồn lại  T1  cho Kỳ Minigame tuần No3  tiếp theo sẽ là:  1.000.000 đồng

Giải Nhất (10 giải):  
Giá trị Giải  Nhất: 30.000 đồng/giải
Giải Nhất theo kết quả XSKT Miền Bắc ngày 04/01/2020:  49

Giải Khuyến khích (3 giải):  
Giá trị Giải  Nhất: 15.000 đồng/giải
Giải Khuyến khích theo kết quả XSKT Miền Bắc ngày 04/01/2020:  9

Minigame tuần No1:

Thời gian tham gia:… đến 17:30 ngày 28/12/2019  

Giải Độc đắc:
Giá trị T1: 0 đồng
Giá trị T2: 476.000 đồng (Có 476 lượt Cảm xúc + Bình luận + Chia sẻ mới)
Giá trị Giải độc đắc kỳ này: 300.000 đồng + 456.000 đồng = 756.000 đồng
Giải độc đắc theo kết quả XSKT Miền Bắc ngày 28/12/2019: 201
Mã số trúng giải độc đắc kỳ này:  Không

Giải Nhất:  Không

Giải Khuyến khích:  Không

 

 

 

Tiền của giải thưởng trúng giải sẽ được Ban tổ chức chuyển trực tiếp vào Tài khoản thành viên cộng tác viên của Người trúng giải hợp lệ trong vòng 1 tuần kể từ khi công bố kết quả. 
Người trúng giải cần tìm hiểu kỹ và thực hiện theo đúng các quy định trong
  Điều kiện vào Thủ tục nhận giải thưởng Minigame  để được  nhận giải thưởng trúng giải một cách hợp lệ.

 

BAN TỔ CHỨC
Email: bantochuc@ketnoigiaoduc.vn
Messenger:  https://m.me/ketnoigiaoduc.vn

 

 

 

Xem thông tin liên quan
>> Điều kiện và thủ tục nhận giải thưởng minigame

>> Minigame Giới thiệu ứng dụng tuyển sinh - Trúng độc đắc hàng tuần