Hướng dẫn đổi Điểm thưởng từ tiền Hoa hồng của Chương trình Cộng tác viên KETNOIGIAODUC

Sơ đồ đổi tiền Hoa hồng thành Điêm thưởng thành viên

Sau đây sẽ hướng dẫn cách đổi tiền Hoa hồng của  Chương trình Cộng tác viên KETNOIGIAODUC  thành Điểm thưởng của  Chương trình Điểm thưởng thành viên.
1. Điều kiện:
- Bạn phải đồng thời là thành viên của cả hai chương trình:  Chương trình Điểm thưởng thành viên  và  Chương trình Cộng tác viên KETNOIGIAODUC.
- Trường hợp bạn chưa đăng ký tham gia hai Chương trình trên, hãy đăng ký tham gia ngay:
    +/  Để tham gia Chương trình Điểm thưởng thành viên: Click   THAM GIA ĐTTV
    +/  Để tham gia Chương trình Cộng tác viên: Click     THAM GIA CTV

2. Các bước tiến hành:
Bước 1: Đăng nhập vào Chương trình Cộng tác viên KETNOIGIAODUC (tại link: https://affiliate.ketnoigiaoduc.vn/dang-nhap.html).

Bước 2: Kiểm tra số dư hoa hồng mà bạn có khả năng rút.
 - Truy cập trang "Quản lý thanh toán" để hiển thị "Số dư khả dụng". Số dư này phải lớn hơn 120.000 đồng là Số dư tối thiểu để có thể rút tiền đổi thành Điểm thưởng thành viên.

Kiểm tra Số dư khả dụng của Hoa hồng Chương trình Cộng tác viên


Bước 3: Thực hiện rút tiền hoa hồng  bằng hình thức đổi thành Điểm thưởng của Chương trình Điêm thưởng thành viên
- Kiểm tra thông tin tài khoản thanh toán điểm thường thành viên:
Tại trang "Quản lý thanh toán", nhập nút "Thông tin thanh toán", sau đó nhập Tab "Thông tin tài khoản điểm thưởng thành viên". 
Nếu đã có Tài khoản rồi, thì kiểm tra và chỉnh sửa thông cho chính xác, còn nếu chưa có thì nhấp nút "Thêm tài khoản" để tạo Tài khoản thanh toán đổi điểm thành viên.
(Lưu ý: Thông tin tài khoản thanh toán điểm thưởng thành viên ở đây phải trùng khớp hoàn toàn với Thông tin tài khoản thí sinh của bạn (gồm Họ tên, Email và SĐT) tại Website: https://ketnoigiaoduc.vn/)
 

Thông tin tài khoản điêm thưởng thành viên


- Thực hiện rút tiền bằng hình thức đổi điểm thưởng thành viên:
Tại trang "Quản lý thanh toán", nhấp nút "Yêu cầu rút tiền" để mở cửa sổ "Yêu cầu rút tiền".
Tại cửa sổ này, chọn và điển các thông tin sau:
 +/ Tại ô thả xuống "Hình thức rút tiền", chọn giá trị "Quy đôi điểm thưởng".
 +/ Tại ô thả xuồng "Tài khoản nhận điểm thưởng", chọn tên của tài khoản đã đăng ký, thí dụ "Hoàng Giac Po"
 +/ Tại ô text "Số tiền", đánh số tiền muốn rút để quy đổi thành điểm thưởng thành viên của Chương trình Điêm thưởng thành viên, thí dụ, muốn đổi 150.000 đồng, điền số: "150000"
 +/ Tại ô text "Ghi chú", ghi các thông tin liên quan, thí dụ: "Đề nghị đổi 150.000 đồng thành 150 điểm thưởng".
  Sau cùng, nhấp nút "Gửi"

Yêu cầu rút tiền bằng đổi thành điểm thưởng

 

- Bạn có  thể kiểm tra  việc gửi thành công yêu cầu rút tiền này tại bảng "Thống kê rút tiền và thanh toán" của trang "Quản lý thanh toán". Yêu cầu rút tiền để đổi thành điểm thưởng thành viên sẽ ở trạng thái chờ  Ban quản trị chương trình xét duyệt. Trường hợp, yêu cầu của bạn được duyệt và được thanh toán quy đổi thành số điểm thưởng tương ứng ( 1.000 đông = 1 điểm). Trang thái 'Chưa duyêt" sẽ chuyển thành "Đã duyệt" và "Chưa thanh toán" sẽ chuyển thành "Đã thanh toán".

Thông kê rút tiền và thành toán của Chương trình Cộng tác viên KETNOIGIAODUC

 

- Hệ thống cũng sẽ gửi email thông báo cho bạn toàn bộ quá trình và trạng thái việc thanh toán.

Bước 4:Kiểm tra số điểm thưởng đã được chuyển đổi tại Chương trình Điểm thưởng thành viên.
- Đăng nhập với Tài khoản thành viên thí sinh vào website:  https://ketnoigiaoduc.vn/thi-sinh-dang-nhap.html  và truy cập trang "Chương trình điểm thưởng thành viên > Quản lý điểm thưởng".
Bạn sẽ thấy trong bảng thống kế điểm phát sinh sẽ xuất hiện dòng điểm phát sinh với số điểm tăng thêm tương ứng với số điểm đã được đổi từ Hoa hồng của Chương Cộng tác viên KETNOIGIAODUC.

Phát sinh tăng điểm thưởng do đổi từ Hoa hồng Chương trình Cộng tác viên

Như vậy là bạn đã hoàn thành quá trình đổi tiền Hoa hồng của Chương trình Cộng tác viên KETNOIGIAODUC thành Điểm thưởng của Chương trình Điểm thưởng thành viên.

 

 

Xem thêm các thông tin liên quan
>> Hỏi đáp về Chương trình Điểm thưởng thành viên
>> Hỏi đáp về Chương trình Cộng tác viên KETNOIGIAODUC