Báo giá tổng hợp dịch vụ tuyển sinh trực tuyến

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN
(KÊNH TUYẾN SINH TRỰC TUYÊN KETNOIGIAODUC)
    
SttTên dịch vụ tuyển sinhMiêu tả tóm tắtĐơn giá (VNĐ)
I.ĐĂNG TUYỂN VÀ QUẢNG BÁ ĐĂNG TUYỂN Mua ngay  
1Đăng tuyển cơ bản 30 ngàyTin đăng được hiển thị tìm kiếm trực tuyến 30 ngày liên tục. 20,000
2Tô đậm và đỏ 1 tuầnTin đăng được tô đậm và bôi đỏ tối đa 1 tuần trong thời gian đăng tin. Có thể thiết lập chế độ bắt đầu sử dụng dịch vụ này từ bất kỳ từ tuần nào trong thời gian đăng tuyển của tin đăng.30,000
3Tự động làm mới hàng tuần, 4 tuần liên tụcHàng tuần hệ thống đưa Tin đăng lên hàng đầu tìm kiếm, tối đa 4 tuần liên tục trong thời gian đăng tin. Dịch vụ này luôn được bắt đầu sử dụng ngay khi được kích hoạt.45,000
4Tự động làm mới  7 ngày liên tụcTin đăng được hệ thống tự động làm mới hàng ngày trong 7 ngày liên tục trong thời gin đăng tin. Có thể thiết lập chế độ bắt đầu sử dụng dịch vụ này từ bất kỳ từ tuần nào trong thời gian đăng tuyển của tin đăng.60,000
5Tin đăng nổi bật 1 tuầnTin đăng được thiết kế nổi bật với Logo của Nhà Đào tạo hiển thị tối đa 1 tuần trong thời gian đăng tin. Có thể thiết lập chế độ bắt đầu sử dụng dịch vụ này từ bất kỳ từ tuần nào trong thời gian đăng tuyển của tin đăng.40,000
6Ưu tiên tìm kiếm 1 tuầnTin đăng được hiển thị hàng đầu trong danh sách kết quả  tìm kiếm lĩnh vực - ngành nghề  (được phép chọn tối đa 4 lĩnh vực - ngành nghề ưu tiên tìm kiếm của Tin đăng) tối đa 1 tuần trong thời gian đăng tin.70,000
7Khóa học  và Tin tuyển sinh nổi bật 1 tuầnTin đăng được hiển thị trong khung "Khóa học - Tin tuyển sinh nổi bật" trên Trang chủ chính tối đa 1 tuần trong thời gian đăng tin. Có thể thiết lập chế độ bắt đầu sử dụng dịch vụ này từ bất kỳ từ tuần nào trong thời gian đăng tuyển của tin đăng.90,000
8Khóa học -Tin tuyển sinh đề xuất 1 tuầnTin đằng  được hiển thị trong khung "Khóa học - Tin tuyển sinh đề xuất" trên Trang chủ chính tối đa 1 tuần (7 ngày) trong thời gian đăng tin. Có thể thiết lập chế độ bắt đầu sử dụng dịch vụ này từ bất  kỳ từ tuần nào trong thời gian đăng tuyển của tin đăng.75,000
9Top Khóa học và Tin tuyển sinh ưu đãi giảm giá 1 tuầnTin đăng tuyển với thông tin ưu đãi giảm giá được hiển thị tại khung "Top khóa học - tin tuyển sinh ưu đãi giảm giá" của Trang chủ Ưu đãi - Giảm giá đặc biệt trong 1 tuần (7 ngày). Có thể thiết lập chế độ bắt đầu sử dụng dịch vụ này từ bất kỳ từ tuần nào trong thời gian đăng tuyển của tin đăng.80,000
II.TÌM THÔNG TIN THÍ SINH Mua ngay 
1Tìm thông tin thí sinh 30 ngày, giới hạn 100 - 300 - 500 - 1000-2000 điểmTìm thông tin thí sinh 30 ngày, giới hạn 100 - 300 - 500 - 1000-2000 điểm180,000
III.E-MARKETING Mua ngay 
1E-marketing thí sinh 30 ngày, giới hạn 100 - 300 - 500 - 1.000 - 2000 điểmE-marketing thí sinh 30 ngày, giới hạn 100 - 300 - 500 - 1.000 - 2000 điểm60,000
IV.QUẢNG CÁO THƯƠNG HIỆU Mua ngay 
1Banner chèn giữa kết quả tìm kiếm khóa học và tin tuyển sinh.Banner kích thước 700px*90px, chia tối đa 10 suất hiện ngẫu nhiên, hiển thị giữa kết quả tìm kiếm của Trang "Tìm kiếm khóa học  và tin tuyển sinh". Thời gian hiển thị 1 tuần.100,000
2Banner  dưới kết quả tìm kiếm khóa học và tin tuyển sinh.Banner kích thước 700px*178px, chia 3 suất hiện ngẫu nhiên, hiển thị cuối kết quả tìm kiếm  của Trang "Tìm kiếm khóa học  và tin tuyển sinh". Thời gian hiển thị 1 tuần.80,000
3Banner bên phải kết quả tìm kiếm khóa học và tin tuyển sinh.Banner kích thước 160px*600px, tối đa 4 suất, hiển thị bên phải kết quả tìm kiếm  của Trang "Tìm kiếm khóa học  và tin tuyển sinh". Thời gian hiển thị 1 tuần.80,000
4Right Banner - Trang chi tiết khóa học và tin tuyển sinh.Banner kích thước  300px*250px, tối đa 8 suất, hiển thị bên phải trang chi tiết khóa học và tin tuyển sinh. Thời gian hiển thị 1 tuần.50,000
5Nhà Đào tạo hàng đầuLogo kích thước  221px*118px của Nhà Tuyển sinh/Nhà Đào tạo tại Trang chủ chính. Thời gian hiển thị 1 tuần.125,000
6Large Sky Banner - Trang chủ chínhBanner lớn kích thước 1,350px*500px, chia sẻ 5 xuất hiện ngẫu  nhiên, nằm ở phần trên cùng của Trang chủ chính (slide hiện thị 5 giây). Thời gian hiển thị 1 tuần.500,000
7Top Banner  - Trang chủ chínhBanner kích thước  276px*166px, tối đa 4 suất,  nằm ở phần trên của Trang chủ chính. Thời gian hiển thị 1 tuần.150,000
8Middle Center Banner Expand - Trang chủ chínhBanner kích thước 940px*100px, chia sẻ 3 suất hiện ngẫu nhiên, nằm ở giữa Trang chủ chính. Thời gian hiển thị 1 tuần.125,000
9Bottom Center Banner Expand - Trang chủ chínhBanner kích thước 940px*100px, chia sẻ 3 suất hiện ngẫu nhiên, nằm ở giữa phần đáy Trang chủ chính. Thời gian hiển thị 1 tuần.125,000
10Top Right Banner  - Trang chủ chínhBanner kích thước 300x250px nằm ở trên cùng bên phải Trang chủ chính. Thời gian hiển thị 1 tuần.150,000
11Right  Banner  - Trang chủ chínhBanner kích thước 300x120px, tối đa 3 suất,  nằm bên phải Trang chủ chính. Thời gian hiển thị 1 tuần.100,000
12Upper Center Banner Expand - Trang chủ Tư vấn tuyển sinhBanner kích thước 940px*100px, chia sẻ 3 suất hiện ngẫu nhiên, nằm ở giữa phần trên Trang chủ Tư vấn tuyển sinh. Thời gian hiển thị 1 tuần.100,000
13Lower Center Banner  Expand- Trang chủ Tư vấn tuyển sinhBanner kích thước 940px*120px, chia sẻ 3 suất hiện ngẫu nhiên, nằm ở giữa phần dưới Trang chủ Tư vấn tuyển sinh. Thời gian hiển thị 1 tuần.80,000
14Top Right Banner - Trang trong cấp 1 Tư vấn tuyển sinhBanner kích thước 300px*250px, nằm ở trên cùng bên phải  Trang trong cấp 1 chủ Tư vấn tuyển sinh. Thời gian hiển thị 1 tuần.40,000
15Right Banner - Trang trong cấp 1 Tư vấn tuyển sinhBanner kích thước 300px*250px, tối đa 5 suất, nằm ở bên phải  Trang trong cấp 1 Tư vấn tuyển sinh. Thời gian hiển thị 1 tuần.30,000
16Bottom Center Banner Expand - Trang trong cấp 1 Tư vấn tuyển sinhBanner kích thước 900px*100px, chia sẻ 3 suất hiện ngẫu hiên, nằm ở giữa phần đáy của Trang trong cấp 1 Tư vấn tuyển sinh. Thời gian hiển thị 1 tuần.30,000
17Top Right Banner - Trang trong cấp 2 Tư vấn tuyển sinhBanner kích thước 300px*250px, nằm ở trên cùng bên phải  Trang trong cấp 2 Tư vấn tuyển sinh. Thời gian hiển thị 1 tuần.30,000
18Bottom Right  Banner - Trang trong cấp 2 Tư vấn tuyển sinhBanner kích thước 300px*250px, nằm ở cuối cùng bên phải  Trang trong cấp 2 Tư vấn tuyển sinh. Thời gian hiển thị 1 tuần.25,000
19Bottom Center Banner Expand - Trang trong cấp 2 Tư vấn tuyển sinhBanner kích thước 900px*100px, chia sẻ 3 suất hiện ngẫu nhiên, nằm ở giữa phần đáy của Trang trong cấp 2 Tư vấn tuyển sinh. Thời gian hiển thị 1 tuần.25,000
20Big Top Banner - Trang Ưu đãi - Giảm giá đặc biệtBanner kích thước 570px*250px, tối đa 2 suất, nằm đầu Trang chủ Ưu đãi - Giảm giá đặc biệt . Thời gian hiển thị 1 tuần. 150,000
21Upper Banner Ưu đãi giảm giá đặc biệt - Trang Ưu đãi - Giảm giá đặc biệtBanner kích thước 270px*270px, tối đa 8 suất, nằm phần trên Trang chủ Ưu đãi - Giảm giá đặc biệt  Thời gian hiển thị 1 tuần. 100,000
22Bottom Center Banner Expand - Trang  Ưu đãi - Giảm giá đặc biệt.Banner kích thước 940px*120px,  chia sẻ 3 xuất hiện ngẫu nhiên, nằm ở giữa phần đáy của Trang chủ Ưu đãi - Giảm giá đặc biệt. Thời gian hiển thị 1 tuần.80,000
V.TUYỂN SINH TỰ ĐỘNG Mua ngay  
1Sao tuyển sinh tự độngSao tuyển sinh tự động sử dụng cho kích hoạt hay gia hạn  chế độ  tuyển sinh tự động của tin đăng trực tuyến.100,000
 MUA ĐƠN HÀNG TRỰC TUYẾN TẠI TRANG DỊCH VỤ TỔNG HỢP Thực hiện ngay
    
Ghi chú:
Đây là bảng giá các dịch vụ trả trước. Đối với gói Dịch vụ Tuyển sinh trọn gói trả sau, khách hàng có thể tham khảo Bảng giá định hướng  
Tại đây.
Khách hàng mua số lượng dịch vụ lớn cho mỗi đơn hàng sẽ được giảm từ 10 đến 25%.
Bảng giá này có tính chất tham khảo và có thể thay đổi và cập nhật mà không cần báo trước.
Khách hàng quan tâm cần xem báo giá chính xác của mỗi dịch vụ trực tuyến trên trang web: https://ketnoigiaoduc.vn/san-pham-dich-vu.html hoặc liên hệ với Chuyên viên dịch vụ khách hàng, điện thoại (024)73012689, Zalo: Kết Nối Giáo Dục (0396234089)  hoặc email: services@ketnoigiaoduc.vn.

 

 

>> Tổng hợp các chương trình ưu đãi khuyến mại trong tháng
>> Hướng dẫn mua và thanh toán dịch vụ
>> Hướng dẫn tiết kiệm và kiếm tiền từ đơn hàng dịch vụ tuyển sinh