Mẫu tin đăng tuyển

Hướng dẫn Đăng tin và tham khảo các mẫu khóa học - Tin tuyển sinh

Đăng thông báo khóa học và tin tuyển sinh một cách đúng đắn, hợp lý và có sức hấp dẫn với các đối tượng tuyển sinh là rất quan trọng, nó góp phần không nhỏ vào sự thành công của chiến dịch tuyển sinh.  

Quý khách có thể tham khảo các mẫu tin đăng ở đây:

1. Các khóa học - tin tuyển sinh Nhà tuyển sinh đã tạo:

 Danh sách khóa học - tin tuyển sinh đã đăng

 Danh sách khóa học - tin tuyển sinh đã đăng trước đây

2. Thư viện các mẫu tin đăng tiêu biểu:

Mẫu 1: Đăng tuyển đại học  chính quy

Mẫu 2: Đăng tuyển cao đăng, trung cấp chính quy

Mẫu 3: Đăng tuyển thạc sỹ

Mẫu 4: Đăng tuyển văn bằng 2

Mẫu 5: Đăng tuyển liên thông đại học

Mẫu 6: Đăng tuyển sơ cấp nghề

Mẫu 7: Đăng tuyển khóa ngắn hạn ngoại ngữ

Mẫu 8: Đăng tuyển khóa ngắn hạn tin học

Mẫu 9:  Đăng tuyển khóa ngắn hạn Marketing

Mẫu 10: Đăng tuyển khóa bồi dưỡng nghiệp vụ

Mẫu 11 : Đăng tuyển khóa bồi dưỡng văn hóa

Mẫu 12: Đăng tuyển khóa luyện thi đại học

Mẫu 13: Đăng tuyển du học nước ngoài

Mẫu 14: Đăng tuyển thực tập sinh đi nước ngoài

Mẫu 15: Đăng tuyển xuất khẩu lao động

Mẫu 16: Đăng tuyển lớp luyện sức khỏe

 
Những mẫu tin đăng trên chỉ có tính tham khảo, Nhà tuyển sinh cần điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu và thực tế của mỗi tin tuyển sinh cần đăng.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

 "Dịch vụ đăng tuyển gia tăng rất hiệu quả nếu được sử dụng thích hợp. Tôi rất thích dịch vụ Ưu tiên tìm kiếm và Top Khóa học Tin tuyển Ưu đãi giảm giá.”

                Phan Chi Bảo - Trung tâm Tin học Ngoại ngữ Cầu tiến