THÔNG TIN TUYỂN SINH TỔNG HỢP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BUÔN MA THUỘT

Năm 2021

: BMU
: 298 Hà Huy Tập, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Trường Đại học Buôn Ma Thuột là trường Đại học Khoa học sức khỏe, đào tạo nhân lực Y, Dược chất lượng uy tín, sáng về y đức, giỏi về y thuật, kiến thức chuyên môn vững vàng, kết hợp nhuần nhuyễn y học hiện đại và y học cổ truyền, vươn lên hội nhập với khu vực và quốc tế.

Trường Đại học Buôn Ma Thuột đồng hành cùng sự phát triển Kinh tế - Văn hóa – Xã hội của Tây Nguyên, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cộng đồng các dân tộc Tây Nguyên nói riêng và cả nước nói chung.

THÔNG TINH TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2021
*********

1. Thông tin chung: 

- Tên trường: Trường Đại học Buôn Ma Thuột

- Địa chỉ: Số 298 Hà Huy Tập - P. Tân An - TP. Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk

- Tên giao dịch tiếng Anh: Buon Ma Thuot University (BMTU)

- Mã trường tuyển sinh: BMU

- Điện thoại: 026 23 98 66 88.

- Website: www.bmtu.edu.vn  - tuyensinh@bmtu.edu.vn  - Fb.com/dhbmt.

2. Phạm vi tuyển sinh: Cả nước.

3. Ngành Tuyển đại học:

3.1. Hệ chính quy toàn phần:

TT

Tên ngành

Mã ngành

Chỉ tiêu dự kiến

Tổ hợp môn xét tuyển

Học phí/ học kỳ

1

Y khoa

7720101

165

1. B00 (Toán, Sinh, Hóa)

2. A02 (Toán, Sinh, Lý)

3. B08 (Toán, Sinh, Anh)

20.000.000 đ

2

Dược học

7720211

235

1. A00 (Toán, Hóa. Lý)

2. B00 (Toán, Hóa, Sinh)

3. D07 (Toán, Hóa, Anh)

13.900.000 đ

3

Điều dưỡng

7720301

120

1. B00 (Toán, Sinh, Hóa)

2. A02 (Toán, Sinh, Lý)

3. B08 (Toán, Sinh, Anh)

10.000.000đ

4

Y tế công cộng

7720701

80

1. B00 (Toán, Sinh, Hóa)

2. A02 (Toán, Sinh, Lý)

3. B08 (Toán, Sinh, Anh)

10.000.000đ

3.2. Hệ liên thông từ trung cấp, cao đẳng:

TT

Tên ngành

Mã ngành

Hệ Đào tạo

Chỉ tiêu dự kiến

Học phí/ học kỳ

1

Y khoa

7720101

ĐH Liên thông từ TC

80

30.000.000 đ

2

Dược học

7720211

ĐH LT từ Cao đẳng

40

13.900.000đ

4. Các Phương thức tuyển sinh:

4.1. Đại học hệ chính quy toàn phần: 05 Phương thức. 

TT

Phương thức tuyển sinh

Diễn giải

Kế hoạch/ lịch tuyển sinh dự kiến

1

Phương thức 1: Xét tuyển bằng kết quả điểm thi các tổ hợp môn trong kỳ thi THPT Quốc gia.

 

a. Hình thức xét tuyển: Thí sinh sử dụng điểm thi THPT Quốc gia đăng ký xét tuyển bằng các tổ hợp môn như sau:

* Thí sinh được chọn 1 hoặc các tổ hợp môn được quy định đối với từng ngành khi đăng ký xét tuyển.

b. Điểm xét tuyển: Là tổng điểm thi 03 môn theo các tổ hợp quy định mà thí sinh đã lựa chọn để đăng ký xét tuyển cộng với điểm ưu tiên theo quy định và được tính như sau:

- Điểm xét tuyển = ĐM1 + ĐM2 + ĐM3 + Điểm ưu tiên,

+ Điểm ưu tiên (ƯT) = Điểm ƯT Đối tượng + Điểm ƯT Khu vực.

+ Điểm lệch của các tổ hợp xét tuyển là 0.

c. Ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định sau khi có kết quả thi TN THPT năm 2021.

Thí sinh thực hiện theo quy định về của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong năm tuyển sinh đại học 2021

- Đợt 1 (chính): Thí sinh ĐKXT tại Trường THPT cùng với ĐK dự thi tốt nghiệp THPT QG năm 2021 theo quy định của Bộ GD&ĐT năm 2021

- Đợt XT NV bổ sung (nếu có): Thí sinh ĐKXT trực tiếp tại trường ĐH Buôn Ma Thuột, số đợt xét tuyển bổ sung do trường quy định và thông báo đến thí sinh.

2

Phương thức 2: Xét tuyển bằng kết quả điểm tổ hợp môn trong học bạ THPT.

a. Hình thức xét tuyển: Thí sinh sử dụng kết quả học tập trong học bạ THPT đăng ký xét tuyển bằng các tổ hợp 03 môn.

b. Điểm xét tuyển: Là tổng điểm trung bình năm học của 03 môn trong năm lớp 12 trong học bạ THPT thuộc tổ hợp môn để đăng ký xét tuyển theo quy đinh của ngành tuyển cộng với điểm ưu tiên theo quy định và được tính như sau:

Điểm xét tuyển (ĐXT) = TBM1 + TBM 2 + TBM 3 + Điểm ƯT.

c. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào:

- Y Khoa; Dược học: Thí sinh có học lực xếp loại giỏi năm lớp 12 THPT, hoặc điểm xét TN ≥ 8,0.

- Điều dưỡng: Thí sinh có học lực xếp loại khá năm lớp 12 THPT, hoặc điểm xét TN ≥ 6,5

-Y tế Công cộng: Thí sinh có điểm tổ hợp 03 môn xét tuyển đạt từ 18 điểm trở lên.

Lịch xét tuyển dự kiến như sau:

- Đợt 1:  Nhận hồ sơ từ ngày 20/02/2021 đến 31/05/2021.

- Đợt 2:  Nhận hồ sơ từ ngày 01/06/2021 đến 30/06/2021.

- Đợt 3:  Nhận hồ sơ từ ngày 01/07/2021 đến 15/07/2021.

- Đợt 4:  Nhận hồ sơ từ ngày 16/07/2021 đến 30/07/2021.

- Đợt 5:  Nhận hồ sơ từ ngày 01/08/2021 đến 15/08/2021.

- Đợt 6:  Nhận hồ sơ từ ngày 16/08/2021 đến 30/08/2021.

3

Phương thức 3: Xét tuyển kết hợp điểm trong học bạ THPT và điểm trong kỳ thi TN  THPT  2021.

 

a. Cách thức xét tuyển: Thí sinh căn cứ các tổ hợp môn theo quy định của Trường để ĐKXT, Thí sinh được sử dụng điểm thi của một (hoặc 2 môn) trong điểm thi THPT Quốc gia có điểm cao kết hợp với điểm của hai (hoặc 1 môn) còn lại trong học bạ năm lớp 12 trong học bạ THPT để xét tuyển .

b.  Ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào:

+ Điểm môn thi THPT QG phải đạt điểm trung bình cộng ≥ điểm trung bình cộng của tổ hợp bài thi/môn thi theo ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong năm 2021 đối với ngành khoa học sức khỏe.

+ Điểm môn học xét tuyển theo kết quả học tập năm lớp 12 trong học bạ THPT QG phải đạt điểm trung bình cộng ≥ 8,0 điểm (đối với ngành Y, Dược) và ≥ 6,5 điểm đối với ngành Điều dưỡng.

Lịch xét tuyển dự kiến như sau

- Đợt 1:  Nhận hồ sơ từ ngày 01/06/2021 đến 30/06/2021.

- Đợt 2:  Nhận hồ sơ từ ngày 01/07/2021 đến 15/07/2021.

- Đợt 3:  Nhận hồ sơ từ ngày 16/07/2021 đến 30/07/2021.

- Đợt 4:  Nhận hồ sơ từ ngày 01/08/2021 đến 15/08/2021.

- Đợt 5:  Nhận hồ sơ từ ngày 16/08/2021 đến 30/08/2021.

 

4

Phương thức 4: Xét điểm bài thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia, đại học vùng tổ chức thi năm 2021.

a. Hình thức xét tuyển: Thí sinh sử dụng kết quả bài thi ĐGNL ĐH Quốc gia, đại học vùng, tổ chức thi năm 2019 để đăng ký xét tuyển vào Trường đại học Buôn Ma Thuột:

b. Điểm xét tuyển: Là tổng điểm bài thi đánh giá năng lực (ĐGNL) do ĐH Quốc gia, đại học vùng tổ chức năm 2021

c. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào:

 - Y Khoa; Dược học: Thí sinh có học lực xếp loại khá năm lớp 12 THPT, hoặc điểm xét TN ≥ 6,5 và có kết quả bài thi đạt mức 6/10 điểm trở lên quy đổi theo thang điểm 10.

- Điều dưỡng, Y tế Công cộng: Thí sinh có học lực xếp loại TB năm lớp 12 THPT, hoặc điểm xét TN ≥ 5,5 và có kết quả bài thi ĐGNL đạt mức 5/10 điểm trở lên quy đổi theo thang điểm 10.

Lịch xét tuyển dự kiến như sau:

- Đợt 1:  Nhận hồ sơ từ ngày 01/06/2021 đến 30/06/2021.

- Đợt 2:  Nhận hồ sơ từ ngày 01/07/2021 đến 15/07/2021.

- Đợt 3:  Nhận hồ sơ từ ngày 16/07/2021 đến 30/07/2021.

- Đợt 4:  Nhận hồ sơ từ ngày 01/08/2021 đến 15/08/2021.

- Đợt 5:  Nhận hồ sơ từ ngày 16/08/2021 đến 30/08/2021

 

5

Phương thức 5: Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển

Thực hiện xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2021.

Thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong năm 2021

4.2.  Đại học hệ liên thông hệ chính quy: 03 Phương thức.

1

Phương thức 1: Kết hợp xét tuyển và kiểm tra năng lực chuyên môn  (Áp dụng đối với tuyển sinh Đại học ngành Y khoa liên thông từ trung cấp)

 

a. Cách thức tuyển sinh: Xét tuyển kết quả học tập các tổ hợp môn năm học lớp 12 THPT kết hợp với xét điểm kiểm tra đánh giá năng lực về kiến thức chuyên môn:

b. Điểm xét tuyển gồm các thành phần sau:

1) Tổng Điểm trung bình cộng kết quả học tập năm học lớp 12 THPT của 1 trong 3 tổ hợp môn: A02 (Toán, Sinh, Lý); B00 (Toán, Sinh, Hóa); B08 (Toán, Sinh, Anh văn).

2) Kết quả kiểm tra môn cơ sở: Giải phẫu - Sinh lý.

3)  Kết quả kiểm tra kiến thức chuyên môn:

+ Ngành Y khoa: Bài kiểm tra tổ hợp môn: Nội, ngoại, sản, nhi.

Điểm xét tuyển = (a) + (b)

c. Ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng và điều kiện ĐKDT: Thí sinh phải đạt 1 trong các tiêu chí sau:

+ Học lực lớp 12 đạt loại giỏi hoặc điểm trung bình chung các môn văn hóa THPT đạt từ 8,0 hoặc tốt nghiệp THPT loại giỏi;

+ Học lực lớp 12 đạt loại khá và có 3 năm kinh nghiệm công tác đúng với chuyên môn đào tạo;

+ Tốt nghiệp trình độ trung cấp, hoặc đạt loại  giỏi;

+ Tốt nghiệp trình độ trung cấp,  đạt loại khá và có 3 năm kinh nghiệm công tác đúng với chuyên môn đào tạo.

*Đối với thí sinh đăng kí xét tuyển theo các phương thức của đại học chính quy thì phải đảm bảo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào phải theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành năm 2020 đối với nhóm ngành đào tạo khoa học sức khỏe theo từng phương thức xét tuyển.

Lịch xét tuyển dự kiến như sau:

- Nhận hồ sơ từ ngày 20/02/2021 đến 30/04/2021.

- Kiểm tra năng lực chuyên môn:

Dự kiến trong tháng /05/2021.

 

2

Phương án 2: Xét tuyển kết quả học tập điểm tổ hợp các môn năm học lớp 12 THPT kết hợp với xét điểm tổng kết trung bình khóa học trong quá trình học cao đẳng.

(Áp dụng Đối với đại học liên thông từ trình độ cao đẳng ngành Dược học)

 

a. Cách thức tuyển sinh: Xét tuyển kết quả học tập điểm tổ hợp các môn năm học lớp 12 THPT kết hợp với xét điểm trung bình toàn khóa trong quá trình học cao đẳng.

b. Điểm xét tuyển gồm các thành phần sau:

- Điểm xét tuyển gồm các thành phần sau: Điểm xét tuyển = (a) + (b)

+ (a): Điểm trung bình cộng tổ hợp 03 môn (điểm trung bình năm học lớp 12 THPT được ghi trong học bạ): A00, B00, D07

+ (b): Điểm trung bình toàn khóa học (Được ghi trong bảng điểm của bậc đào tạo cao đẳng).

c. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào/Điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT: Thí sinh phải đạt 1 trong các tiêu chí sau:

+ Học lực lớp 12 đạt loại giỏi hoặc điểm trung bình chung các môn văn hóa THPT đạt từ 8,0 hoặc tốt nghiệp THPT loại giỏi;

+ Học lực lớp 12 đạt loại khá và có 3 năm kinh nghiệm công tác đúng với chuyên môn đào tạo;

+ Tốt nghiệp trình độ hoặc trình độ cao đẳng đạt loại  giỏi;

+ Tốt nghiệp trình độ hoặc trình độ cao đẳng hoặc đạt loại khá và có 3 năm kinh nghiệm công tác đúng với chuyên môn đào tạo.

*Đối với thí sinh đăng kí xét tuyển theo các phương thức của đại học chính quy thì phải đảm bảo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào phải theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành năm 2020 đối với nhóm ngành đào tạo khoa học sức khỏe theo từng phương thức xét tuyển.

Lịch xét tuyển dự kiến như sau:

- Đợt 1:  Nhận hồ sơ từ ngày 20/02/2021 đến 31/05/2021.

- Đợt 2:  Nhận hồ sơ từ ngày 01/06/2021 đến 15/07/2021.

- Đợt 3:  Nhận hồ sơ từ ngày 16/07/2021 đến 15/08/2021.

3

Phương thức 3: Xét tuyển thí sinh đã có bằng đại học cùng nhóm ngành khoa học sức khỏe.

 

a.  Cách thức tuyển sinh:  

- Xét tuyển kết quả học tập điểm tổ hợp các môn năm học lớp 12, kết hợp điểm với xét điểm trung bình toàn khóa trong quá trình học đại học.

b. Điểm xét tuyển gồm các thành phần sau:

- Điểm xét tuyển gồm các thành phần sau: Điểm xét tuyển = (a) + (b)

+ (a): Điểm trung bình cộng tổ hợp 03 môn (điểm trung bình năm học lớp 12 THPT được ghi trong học bạ): A00, B00, D07

+ (b): Điểm trung bình toàn khóa học (Được ghi trong bảng điểm của bậc đào tạo cao đẳng).

- Hội đồng tuyển sinh căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh, nguyện vọng xét tuyển và kết quả học tập đại học của thí sinh sẽ lập danh sách theo thứ tự thí sinh từ cao trở xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu.

c. Điều kiện xét tuyển/ngưỡng đảm bảo chất lượng: Thí sinh đã tốt nghiệp Đại học hệ chính quy cùng nhóm ngành khoa học sức khỏe đạt một trong các tiêu chí sau:

- Học lực lớp 12 đạt loại giỏi hoặc điểm trung bình chung các môn văn hóa THPT đạt từ 8,0 hoặc tốt nghiệp THPT loại giỏi;

- Học lực lớp 12 đạt loại khá và có 3 năm kinh nghiệm công tác đúng với chuyên môn đào tạo;

- Tốt nghiệp trình độ đại học đạt loại giỏi;

- Tốt nghiệp trình độ đại học đạt loại khá và có 3 năm kinh nghiệm công tác đúng với chuyên môn đào tạo.

Lịch xét tuyển dự kiến như sau:

- Đợt 1:  Nhận hồ sơ từ ngày 20/02/2021 đến 31/05/2021.

- Đợt 2:  Nhận hồ sơ từ ngày 01/06/2021 đến 15/07/2021.

- Đợt 3:  Nhận hồ sơ từ ngày 16/07/2021 đến 15/08/2021.

... Xem thêm

THÔNG TIN NGÀNH HỌC/CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH

Mã ngành nghề/Chương trìnhTên ngành nghề/Chương trình đào tạoChỉ tiêu tuyển sinhMôn thi/xét tuyểnThời gian tuyển sinhĐăng ký nguyện vọng tuyển sinh và nhận ưu đãi
Kết quả thi THPT quốc giaPhương thức khác
7720101

Y Đa khoa

165Xét học bạ + Xét học bạ kết hợp điểm thi trong kỳ thi THPT QG 2020 + Xét điểm kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG TPHCM + Tuyển thẳng + Tuyển sinh đào tạo chuyển tiếp ngành Y khoaA02: Toán - Lý - Sinh
B00: Toán - Hóa - Sinh
D08: Toán - Sinh - Anh
Theo quy định của Bộ GD&ĐT
7720201

Dược học

235Xét học bạ + Xét học bạ kết hợp điểm thi trong kỳ thi THPT QG 2020 + Xét điểm kỳ thi đánh giá năng lực + Tuyển thẳng + Tuyển sinh đào tạo chuyển tiếp ngành Dược họcA00: Toán - Lý - Hóa
B00: Toán - Hóa - Sinh
D07: Toán - Hóa - Anh
Theo quy định của Bộ GD&ĐT
7720301

Điều dưỡng

120Xét học bạ + Xét học bạ kết hợp điểm thi trong kỳ thi THPT QG 2020 + Xét điểm kỳ thi đánh giá năng lực + Tuyển thẳngA02: Toán - Lý - Sinh
B00: Toán - Hóa - Sinh
D08: Toán - Sinh - Anh
Theo quy định của Bộ GD&ĐT
7720701

Y tế công cộng

80Xét học bạ + Xét học bạ kết hợp điểm thi trong kỳ thi THPT QG 2020 + Xét điểm kỳ thi đánh giá năng lực + Tuyển thẳngA02: Toán - Lý - Sinh
B00: Toán - Hóa - Sinh
D08: Toán - Sinh - Anh
Theo quy định của Bộ GD&ĐT