THÔNG TIN TUYỂN SINH TỔNG HỢP

Trường Cao đẳng Y tế Hải Dương

Năm 2018

: (0220) 3892302
: (0220) 3892302
: 239 - Nguyễn Lương Bằng - Phường Thanh Bình - TP Hải Dương - Tỉnh Hải Dương-- Xem bản đồ
:

Bạn có muốn

GIỚI THIỆU CHUNG

Trường Trung cấp Y tế Hải Dương được thành lập trên c ơ sở Trường Cán bộ Y tế Hải Dương theo Quy ết định số 1461 ngày 05/4/2002 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Hải Dương. Trường Trung cấp tế Hải Dương là cơ sở giáo dục chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam. Trường chịu sự quản lý nhà n ước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quản lý chuyên môn của Sở Y tế Hải Dương, đồng thời chịu sự quản lý hành chính của UBND tỉnh Hải Dương.

Từ khi được nâng cấp lên Trường Trung cấp Y tế, cơ sở vật chất của Nhà trường đã đầu tư nâng cấp đảm bảo cho việc giảng dạy và học tập. Nhiều trang thiết bị, mô hình học cụ, phương tiện dạy và học được trang bị mới theo hướng hiện đại, chuẩn hoá.

* Chức năng nhi ệm vụ chủ yếu của trường:

- Đào tạo mới và đào tạo lại đội ngũ cán bộ y tế cơ sở (Y sỹ đa khoa, Điều dưỡng, Hộ sinh, ...) có trình độ trung học, sơ học, có phẩm chất đạo đức, có trình độ chuyên môn vững vàng đáp ứng nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân.

- Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học phục vụ cho công tác giảng dạy và đời sống xã hội.

- Tham gia công tác giáo dục truyền thông về sức khỏe cho cộng đồng.

- Hợp tác với các tổ chức, các doanh nghiệp trong công tác đào tạo nguồn nhân lực về y tế.

... Xem thêm

THÔNG TIN NGÀNH HỌC/CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH

Mã ngành nghề/Chương trìnhTên ngành nghề/Chương trình đào tạoHệ đào tạoHÌnh thức tuyển sinhThời gian tuyển sinhĐăng ký cập nhật nguyện vọng tuyển sinh
Cao đẳngTrung cấpSơ cấp
6720301

Điều dưỡng

475Xét tuyển04/2018 - 31/12/2018
6720303

Hộ sinh

100Xét tuyển04/2018 - 31/12/2018
6720201

Dược sỹ

100Xét tuyển04/2018 - 31/12/2018
5720101

Y sỹ

100Xét tuyển04/2018 - 31/12/2018