THÔNG TIN TUYỂN SINH TỔNG HỢP

Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch

Năm 2018

: (0208) 3854760
: (0208) 3854760
: số 478 - Đường Thống Nhất - Phường Tân Thinh - TP. Thái Nguyên-- Xem bản đồ
:

Bạn có muốn

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2018
*******

Tên trường: Cao đẳng Thương mại và Du lịch

 Được thành lập ngày 11-06-1962 với tên gọi ban đầu là Trường Trung cấp Thương nghiệp miền núi,  Nhà trường có chức năng nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhân viên cho ngành Thương mại - dịch vụ miền núi cả nước và một số cán bộ người Căm-Pu-Chia. Năm 1978,  theo chủ trương phân vùng đào tạo của Bộ Thương nghiệp, Trường được đổi tên thành Trường Trung học thương nghiệp Bắc Thái, có nhiệm vụ đào tạo,  bồi dưỡng cán bộ nhân viên cho ngành ở khu vực 9 tỉnh (nay là 11 tỉnh) miền núi phía Bắc. Đến năm 1990, để phân biệt giữa trường thuộc các Bộ, ngành Trung ương với các trường thuộc địa phương theo chủ trương của Nhà nước, một lần nữa Trường được đổi tên thành Trường trung học Thương mại TW4 và từ năm 2000 được trở lại tuyển sinh và đào tạo trên phạm vi toàn quốc. Do sự phát triển toàn diện của Trường, được sự đồng ý của Thủ tướng chính phủ, ngày 27/3/2006 Bộ trưởng Bộ giáo dục - Đào tạo đã ra Quyết định số 1534/QĐ-BGDĐT nâng cấp Trường thành Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch.

Trải qua 52 năm xây dựng và trưởng thành, Nhà trường đã đào tạo hàng vạn cán bộ, nhân viên đáp ứng được yêu cầu kinh doanh, phục vụ và góp phần hoàn thành nhiệm vụ của Ngành trong từng giai đoạn lịch sử của đất nước. Nhiều người trưởng thành đã, đang giữ các chức vụ chủ chốt ở các đơn vị và địa phương. 

Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển

Thời gian tuyển sinh: Nhiều lần trong năm

... Xem thêm

THÔNG TIN NGÀNH HỌC/CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH

Mã ngành nghề/Chương trìnhTên ngành nghề/Chương trình đào tạoHệ đào tạoHÌnh thức tuyển sinhThời gian tuyển sinhĐăng ký cập nhật nguyện vọng tuyển sinh
Cao đẳngTrung cấpSơ cấp
6810103

Hướng dẫn du lịch

35Xét tuyển04/2018 - 31/12/2018
5810103

Hướng dẫn du lịch

35Xét tuyển04/2018 - 31/12/2018
6340302

Kế toán doanh nghiệp

35Xét tuyển04/2018 - 31/12/2018
5340302

Kế toán doanh nghiệp

35Xét tuyển04/2018 - 31/12/2018
6810201

Quản trị khách sạn

35Xét tuyển04/2018 - 31/12/2018
5810201

Quản trị khách sạn

35Xét tuyển04/2018 - 31/12/2018
6810101

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

35Xét tuyển04/2018 - 31/12/2018
5810101

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

35Xét tuyển04/2018 - 31/12/2018
6340114

Quản trị kinh doanh

35Xét tuyển04/2018 - 31/12/2018
5340114

Quản trị kinh doanh

35Xét tuyển04/2018 - 31/12/2018
5810207

Kỹ thuật chế biến món ăn

240Xét tuyển04/2018 - 31/12/2018
5810205

Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn

120Xét tuyển04/2018 - 31/12/2018
5480202

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)

35Xét tuyển04/2018 - 31/12/2018
5340143

Thương mại điện tử

35Xét tuyển04/2018 - 31/12/2018
5340105

Kinh doanh xăng dầu và khí đốt

30Xét tuyển04/2018 - 31/12/2018