Trường Đại Học Việt Bắc

Địa chỉ: Đường 1B- Phường Đồng Bẩm- Thành phố Thái Nguyên

Trường Đại Học Việt Bắc

Các khóa học và tin tuyển sinh đang đăng tuyển (2)

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY- ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG

Thời gian nhập học - Hạn nộp hồ sơ: Tuyển sinh liên tục

Lịch học - Thời gian lên lớp : Theo kế hoạch của Nhà Đào tạo

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2020-ĐẠI HỌC VIỆT BẮC

Thời gian nhập học - Hạn nộp hồ sơ: Tuyển sinh liên tục

Lịch học - Thời gian lên lớp : Cả trong và ngoài giờ hành chính

Xem thêm...

Thông tin nhà đào tạo

Hình ảnh/Video giới thiệu

  • Trường Đại Học Việt Bắc
  • Trường Đại Học Việt Bắc
  • Trường Đại Học Việt Bắc
  • Trường Đại Học Việt Bắc
  • Trường Đại Học Việt Bắc

Giới thiệu Nhà Tuyển sinh/Nhà Đào tạo

Trường Đại học Việt Bắc được thành lập theo Quyết định số 1341/QĐ-TTg, ngày 5/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ, có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực khoa học công nghệ ở trình độ đại học cho Đất nước. Trường đại học Việt Bắc được xây dựng tại xã Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên với diện tích 40 ha. Trường đã đầu tư xây dựng hơn 14.000 m2, bao gồm các hạng mục: nhà điều hành, giảng đường, thư viện, xưởng thực hành, thực tập, phòng thí nghiệm, với các trang thiết bị hiện đại phục vụ cho học tập, giảng dạy và nghiên cứu khoa học của sinh viên và giáo viên.

Nằm ở trung tâm thành phố Thái Nguyên, một trong ba trung tâm đào tạo đại học lớn nhất của cả nước, là điều kiện rất thuận lợi để Trường có thể thu hút và lựa chọn đội ngũ chuyên gia, giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng có trình độ cao, năng lực chuyên môn sâu, tinh thông nghiệp vụ, có đạo đức nghề nghiệp trong sáng. Hầu hết đội ngũ giáo viên cơ hữu của Trường đã có kinh nhiệm trên dưới 20 năm giảng dạy đại học, có học hàm, học vị cao (Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sĩ, Thạc sĩ); nhiều người là Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú, có nhiều công trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ và cấp Nhà nước, có nhiều các bài báo khoa học được đăng trên các tạp chí khoa học uy tín trong nước và quốc tế và đã viết rất nhiều giáo trình, sách giáo khoa cho đào tạo đại học. Hiện nay, Trường Đại học Việt Bắc có đội ngũ giảng viên gồm 195 người.

Trong đó: 
Giảng viên cơ hữu có 87 người, gồm: 19 GS, PGS, TS; 48 ThS, GVC và 20 KS, CN;
Và nhiều giảng viên thỉnh giảng trình độ cao.

Với cơ sở hạ tầng, trang thiết bị hiện đại và đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn và nghề nghiệp cao, yêu nghề, Trường Đại học Việt Bắc hoàn toàn đủ điều kiện và năng lực để đào tạo nguồn nhân lực khoa học công nghệ ở trình độ đại học chất lượng cao, phục vụ cho sự nghiệp Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa của đất nước và hội nhập quốc tế.

SỨ MẠNG:
Trường Đại học Việt Bắc là trường đại học tư thục, đa ngành, hoạt động không vì lợi nhuận, có sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, triển khai nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội của khu vực trung du miền núi phía bắc và cả nước.

TẦM NHÌN ĐẾN 2030:
Đến năm 2030,Trường Đại học Việt Bắc sẽ trở thành một trường đại học tư thục, phi lơị nhuận, đa ngành, định hướng ứng dụng, có uy tín cao trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trong khu vực trung du miền núi phía bắc và trong cả nước.

MỤC TIÊU
Năm 2017: Đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục đại học quốc gia

Năm 2020: Đạt chuẩn AUN

Năm 2022: Chuẩn Quốc gia đại học theo định hướng ứng dụng


TÔN CHỈ:
Trường Đại học Việt Bắc luôn lấy nâng cao chất lượng đào tạo và tăng cường nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ làm mục tiêu hàng đầu; không nhằm mục đích lợi nhuận, tất cả dành cho đầu tư cơ sở vật chất, môi trường học tập, nghiên cứu khoa học tốt nhất cho sinh viên và giáo viên.


CAM KẾT:
Mang lại cho người học môi trường học tập, nghiên cứu hiện đại, tiên tiến để nâng cao kiến thức, phát triển kỹ năng, sáng kiến lập nghiệp, cạnh tranh được về việc làm và cơ hội học tập nâng cao trình độ, làm việc tốt trong môi trường trong nước và quốc tế.
Tạo môi trường thuận lợi để mọi người phát huy sáng tạo, phát triển tài năng.
Coi trọng chất lượng, hiệu quả, phát triển bền vững.
Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho mọi đối tượng xã hội, những người có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, con em những gia đình trong diện chính sách, ở vùng sâu, vùng xa được hưởng các quyền lợi học tập giống nhau thông qua một chính sách học phí và học bổng hợp lý, góp phần thực hiện chính sách công bằng xã hội về giáo dục - đào tạo của Đảng và Nhà nước.