29/07/2017 | 13:41

Tổng hợp điểm chuẩn tuyển sinh ĐH–CĐ các năm

Tổng hợp điểm chuẩn tuyển sinh ĐH–CĐ các năm từ 2013 đến 2017

NĂM 2017

 

NĂM 2016

  ĐIỂM CHUẨN NV1 VÀ THÔNG BÁO XÉT TUYỂN NV BỔ SUNG

  * Khu vực Tp. Hà Nội        * Khu vực Tp. HCM        * Khu vực miền Bắc

  * Khu vực miền Trung        * Khu vực miền Nam      * Quân đội & Công an

 

NĂM 2015

  ĐIỂM CHUẨN NV1 VÀ THÔNG BÁO XÉT TUYỂN NV BỔ SUNG

  * Khu vực Tp. Hà Nội        * Khu vực Tp. HCM        * Khu vực miền Bắc

  * Khu vực miền Trung       * Khu vực miền Nam      * Quân đội     * Công an

  TOÀN CẢNH XÉT TUYỂN NVBS CỦA CÁC TRƯỜNG TRONG CẢ NƯỚC 

  * Các trường ĐH và HV phía Bắc       * Các trường ĐH và HV phía Nam

  * Các trường Cao đẳng phía Bắc       * Các trường Cao đẳng phía Nam

  * Các trường Quân đội                       * ĐIỂM CHUẨN NVBS 2015

 

NĂM 2014

  ĐIỂM CHUẨN NV1 VÀ THÔNG BÁO XÉT TUYỂN NV2

  * Khu vực Tp. Hà Nội        * Khu vực Tp. HCM        * Khu vực miền Bắc

  * Khu vực miền Trung       * Khu vực miền Nam      * Quân đội     * Công an

  ĐIỂM CHUẨN NV2 VÀ THÔNG BÁO XÉT TUYỂN BỔ SUNG 

  * Khu vực Hà Nội và TP.HCM           * Khu vực các tỉnh thành khác

 

NĂM 2013

  ĐIỂM CHUẨN NV1 VÀ THÔNG BÁO XÉT TUYỂN NV2

  * Khu vực Tp. Hà Nội        * Khu vực Tp. HCM        * Khu vực miền Bắc

  * Khu vực miền Trung       * Khu vực miền Nam      * Quân đội     * Công an

  ĐIỂM CHUẨN NV2 VÀ THÔNG BÁO XÉT TUYỂN NV3 

  * Khu vực Hà Nội và TP.HCM           * Khu vực các tỉnh thành khác

Khảo sát ý kiến khách hàng

Theo bạn, Việt Nam nên học mô hình giáo dục của nước nào?

Mỹ
Trung Quốc
Singapore
Nga
Không nước nào

Mã xác thực